Đầm Dơi

Đầm Dơi

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Thanh Tú

Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi

 

QT Hoàng Thiện

Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi

 

QT Số 5

Xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi

 

QT Phượng Hoàng

Thị Trấn Đầm Dơi

 

MP Cô Xiếu

Thị Trấn Đầm Dơi

 

QT Ngọc Hiền

Thị Trấn Đầm Dơi

 

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799