Danh sách tác giả

  • ThS.Dược Sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân

    Công việc hiện tại là đăng ký và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành đối với sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thảo dược. Giám sát và tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối với sản phẩm của công ty. Theo dõi các cập nhật về quản lý mỹ phẩm tại các cuộc họp của hội đồng mỹ phẩm Asean. Thường xuyên cập nhật các quy định quản lý mỹ phẩm, dược phẩm của EU và FDA. Tham dự các lớp đào tạo liên tục kiến thức chuyên môn ngành dược do BYT tổ chức

1800 1799