Duy Tiên

Duy Tiên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Như Quỳnh

109 Phố Phú Hòa, TT Hòa Mạc

 

NT Gia Bảo

Chợ Hòa Mạc, Phú Hòa, TT Hòa Mạc

0976101666

NT Phạm Thị Lành

321 Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn, Duy Tiên

01693997432

NT Thành Tâm

173 Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn, Duy Tiên

0167891826

NT Thùy Cương

Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên

0973085640

NT Đào Văn Mạnh

Phạm Ngọc Nhị, Duy Minh, Duy Tiên

0974195652

QT Trần Thị Hằng

Trác Văn

01273525005

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799