Duyên Hải

Duyên Hải

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Đức Toàn

Khóm Phước Trị, P1, TX Duyên Hải

0918.102.534

MP Ngọc Linh

Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải

02943.833.268

NT Vĩnh Minh

64 Khóm 1, P 1, TX Duyên Hải

02943.852.520

QT Vân Anh

Cây Da, Ngũ Lạc, Duyên Hải

02943.838.909.

QT Tâm Dược

Ấp Láng Cháo, Dân Thành, Duyên Hải

0945.434.989

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799