Giá Rai

Giá Rai

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lê Văn Hợi

Chợ Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu

0914995083

NT Minh Quyền

Ấp 2 Láng Tròn, Gía Rai, Bạc Liêu

0943877555

NT Chí  Quang

Khóm 2, TT Hộ Phòng-Giá Rai-BL

0949141625

NT Huỳnh Châu Thiệt

Khóm 1, Phường 1, TX Gía Rai,

01234903343

NT Vạn Hòa Đường

112 Đường 30/4, TT Hộ Phòng, Gía Rai, Bạc Liêu

07813850452

NT Đức Vương

Khóm 2, TT Hộ Phòng-Giá Rai-BL

0945433435

NT Tân Tế Nhơn

384 Đường 30/4, TT Hộ Phòng, Gía Rai, Bạc Liêu

0918308844

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799