Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình. Sao Thái Dương luôn tin tưởng, duy trì, và phát huy những giá trị cốt lõi, là điểm tựa nội lực cho sự phát triển trường tồn của công ty:

  • Chất lượng thỏa mãn nhu cầu khách hàng
  • Chia sẻ lợi ích
  • Trung thực – trách nhiệm – tôn trọng – đoàn kết – chia sẻ
  • Môi trường tốt nhất cho sự phát triển năng lực cá nhân

Chất lượng thỏa mãn nhu cầu khách hàng

Khi khách hàng tin yêu Sao Thái Dương, sẵn sàng mua sản phẩm là vì tin tưởng vào khả năng làm được những sản phẩm thực sự có chất lượng tốt, đúng với những gì được giới thiệu từ phía công ty. Khách hàng cũng là người cảm nhận rõ nhất các giá trị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp và cam kết hoàn thiện. Với phương châm “Chất lượng tạo thịnh vượng” công ty chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ đảm bảo “CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG”.

Chia sẻ lợi ích

Tại Sao Thái Dương, các nhà sáng lập, các nhà lãnh đạo tạo ra sự khác biệt lớn so với các công ty khác. Mọi người sẵn sàng chia sẻ lợi ích vật chất, lợi nhuận bằng các chế độ đãi ngộ cao nhất có thể, theo tình hình kinh doanh của công ty như: Lương, thưởng, phương tiện đi lại, nhà ở… không phân biệt thân sơ, cùng làm cùng hưởng. Mọi thành viên trong tổ chức đều là anh em một nhà.

Sự chia sẻ lợi ích được lan tỏa tới khách hàng bằng việc: Cam kết chất lượng, tư vấn và giao hàng miễn phí, bồi hoàn bằng tiền và với sự trân trọng như với cha mẹ của mình. Nhân viên sẵn sàng gặp gỡ trực tiếp khách hàng nếu khách hàng không hài lòng về tác dụng không mong muốn của sản phẩm (dịch vụ). Đối với các đại lý, đó là sự bảo đảm các quyền lợi hấp dẫn. Đối với các nhà cung cấp đó là sự thanh toán đúng hẹn và đúng cam kết.

Trung thực – Trách nhiệm – Tôn Trọng – Đoàn kết – Chia sẻ

Văn hóa Sao Thái Dương được xây dựng như một tín ngưỡng của một tôn giáo, trong đó các giá trị sống đẹp nêu trên được yêu cầu thực hiện quyết liệt. Các lãnh đạo, các nhà quản lý bắt buộc phải làm gương cho tập thể, dành thời gian suy nghĩ và hành động mọi lúc, mọi nơi để xây dựng các giá trị sống đẹp với thái độ tích cực. Mọi thành viên có trách nhiệm tự sửa mình, tự hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần của công ty.

Môi trường tốt nhất cho sự phát triển năng lực cá nhân

Các lãnh đạo, các nhà quản lý các cấp có trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng một sân chơi hấp dẫn cho các cá nhân thể hiện tài năng. Mỗi cá nhân có thể phát huy năng lực bản thân không giới hạn, có thể cùng một lúc tham gia công việc trong nhiều phòng ban khác nhau, tự lập kế hoạch cho mình và báo cáo kết quả cho người phụ trách trực tiếp.

Trong công việc, mỗi thành viên của Sao Thái Dương được đồng nghiệp và người phụ trách trực tiếp tạo điều kiện, giúp đỡ để tỏa sáng. Trong các hoạt động văn hóa tinh thần, các thành viên được tạo điều kiện phát huy năng khiếu thể thao, văn nghệ, chia sẻ hiểu biết xã hội. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bằng việc quyên góp tiền ủng hộ, chia sẻ hiểu biết, sẵn sàng nhờ cậy người thân giúp đỡ