Hà Tiên

Hà Tiên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT MỸ HỒNG

Cầu Ba Hòn - Ql 80 - H.Kiên Lương

01242344789

TH LỘC KIỀU

204.Mạc Thiên Tích - TX Hà Tiên

02973700555

TTB HƯƠNG LỢI

36.Lam Sơn - TX Hà Tiên

0916730281

*Chú thích:
- TTB: Trang Thiết Bị
- TH: Tạp Hóa
- QT: Quầy Thuốc

1800 1799