Hải An

Hải An

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hà Phương

6 Ngô Gia Tự, Hải An, HP

0904589168

HT 15 Hào Khê

15 Hào Khê, Ngô Gia Tự, Hải An, HP

0934202179

HT 448 Ngô Gia Tự

448 Ngô Gia Tự, Hải An, HP

0313.558611

HT Chị Trang

10 Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, HP

0313.765336

HT Hải Phòng Cô Hà

482 Thượng Đoạn, Hải An, HP

0313.828844

HT Hải Phòng

169 Lí Hồng Nhật, Hải An, HP

0313615973

MP Chính Thuận

Số 1 Trần Văn Lan, Hải An, HP

0313726197

HT Hải Phòng

62 Trung Hành 5, Hải An, HP

0313.725912

*Chú thích:
- HT: Hiệu Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799