Hướng dẫn mua hàng

Tìm kiếm sản phẩm

Trên thanh menu hiển thị đầy đủ các nhóm mặt hàng: Thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm … Quý khách Click và lựa chọn sản phẩm trong nhóm quan tâm.
Hoặc Quý khách có thể gõ vào thanh tìm kiếm theo tên sản phẩm hoặc tên công dụng.

Chọn sản phẩm

Khi đã tìm được sản phẩm cần mua, Quý khách có thể Click vào Thông tin sản phẩm. Ở đây, Quý khách được cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm như: thành phần, công dụng, giá ….

1800 1799