Khoái Châu

Khoái Châu

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Nguyễn Thị Hằng

Yên Lịch - Dân Tiến- Khoái Châu

0977781303

QT Ngọc Oánh

TT Khoái Châu, Khoái Châu

03212242117

CH Xuân Cộ

TT Khoái Châu, Khoái Châu

Đt:0975271995

QT Lê Thị Nhung

Đối Diện Cổng Viện TT Khoái Châu

03213910874

Nhà Thuốc Mạnh Anh

TT Khoái Châu, Khoái Châu

03213910160

QT Quang Linh

Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, Khoái Châu

0983418035

CH Hưng Bình

Chợ Đông Kết; Khoái Châu Hưng Yên

0975155273

QT Phương Anh

Thiết Trụ Bình Minh Khoái Châu

0988660402

CH Hưng Ngãi

Thôn Trung- An Vĩ- Khoái Châu

0916379103

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- CH: Cửa Hàng

1800 1799