Kim Bảng

Kim Bảng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tuấn Hà

Xóm 4, Mã Não, Ngọc Sơn, Kim Bảng

0974284867

NT Thúy Hằng

Xóm 1, Nhật Tân, Kim Bảng

0987664495

TH Nguyễn Văn Lai

Nhật Tân , Kim Bảng

01227247828

NT Số 1

Thị Trấn Quế, Kim Bảng

0902110329

TH Tuân Tuyết

Xóm 6 - Đồng Hóa

 

*Chú thích:
- NT: Nhà Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799