Kim Thành

Kim Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Trường Thái

Chợ Phúc Thành, Kim Thành

0973773710

NT Mai Hương

Tt Phú Thái, Kim Thành

01686113066

NT 1B

Tt Phú Thái, Kim Thành

01297656688

NT An Thái

Tt Phú Thái, Kim Thành

0977555048

TH Ngân Sơn

Cổng Chợ Kim Anh - Phú Thái, Kim Thành

03203772094

TH Định Thương

, Chợ Kim Anh, Kim Thành

0989244539

TH Kiên Hiền

Chợ Kim Anh, Kim Thành

0979648273

NT Số 4

Thị Tứ Đồng Gia, Kim Thành

0986337289

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799