Kinh Môn

Kinh Môn

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Sử Mơ

Cổng Trường Cấp 2 Hiệp An, Kinh Môn

0913563045

NT Chị Hằng

Gần Cây Xăng Hiệp An, Kinh Môn

0121.468.9883

MP Chị Thảo

Chợ Kinh Môn, Kinh Môn

01685783630

NT Khoa Bốn

Khu 2- Phú Thứ, Kinh Môn

01665753346

NT Quầy Số 21 Chị Thơm

Khu 2 Hạ Chiểu- Tt Minh Tân, Kinh Môn

0975845635

NT Đan Nhụ

Cổng Bv Nhị Chiểu- Phú Thứ, Kinh Môn

01665.334.801

MT Phương Biên

Lê Xá- Lê Ninh, Kinh Môn

0969727399

MP Lụa Chiến

Lê Xá- Lê Ninh, Kinh Môn

01688991462

*Chú thích:
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799