Long Xuyên

Long Xuyên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thanh Trí

81,Lê Minh Ngươn,Mỹ Long

0763843440

NT Thái Bình 1

89, Huỳnh Thị Hưởng,Mỹ Long

0907201085

NT Hiệp Thành

89 ,Lê Minh Ngươn,Mỹ Long

0763843155 

NT Phi Phụng

136-138, Lê Minh Ngươn, Mỹ Long

0763846161

MP Minh Sơn

11/1, Nguyễn Trãi,, Mỹ Long

0948777139

NT Anh Nguyên

Nguyễn Huệ, Mỹ Long

0766526699

NT Gia Bảo Ngọc

42/21C, Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới

0763834741

TH Thanh Sang

Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình

0763955474

NT Phương Ngân

21/6c Trần Hưng Đạo,Mỹ Quý

0939.766.685

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

 

1800 1799