Lý Nhân

Lý Nhân

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Số 8 Lê Văn Bằng

TT Vĩnh Trụ

03513870318

HT ,Trần Thị Bưởi

TT Vĩnh Trụ

0988736467

QT Số 7 Nguyễn Thị Hạnh

TT Vĩnh Trụ

03513871643

Phạm Thu Hiền

Xóm 5 - Nhân Khang

0982660388

Phòng Khám Đa Khoa

Chợ Phúc

01644527918

HT Anh Phương

Cống Tróc

0966606836

HT Cô Tuyết

Chợ Phúc

0912451768

Nguyễn Thị Sợi

Nhân Hậu

01689517160

Trương Đắc Lực

Xuân Khê

0946566577

Trần Minh Nguyệt

Chợ Chanh

0944892115

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799