Nam Sách

Nam Sách

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Số 4

Chợ Tiền Trung - Ái Quốc

0973027284

QT Quảng Ninh

Đường Nguyễn Đức Sáu – Thị trấn Nam Sách

0983391023

QT Phương Điệp

Chu Đậu - Thái Tân, Nam Sách

0988560394

TH Tân Thúy

Chợ Nam Sách, Nam Sách

0944564888

QT Khải Yên

Chợ Rồng - Thanh Quang, Nam Sách

01664212621

QT Số 1

Đường Trần Phú - Thị trấn Nam Sách

0903482246

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799