Ninh Giang

Ninh Giang

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Th Tuấn Phúc

Khu 6, Tt Ninh Giang, Ninh Giang

03203.767.099

Th Quang Xá

Bùi Hòa, Hoàng Hanh, Ninh Giang

01692.44.359

Qt Đạu Hằng

Chợ Đọ Ứng Hòe, Ninh Giang

0975.409.687

Qt Sáu Thủy

Chợ Đọ, Ứng Hòe, Ninh Giang

0985.493.548

Qt Thanh Mai

108 Trần Hưng Đạo, Tt Ninh Giang

03203.767.448

Qt Thanh Hòa

74 Trần Hưng Đạo, Tt Ninh Giang

0981.209.022

Th Minh Sơn

96 Bến Xe Oto. Tt Ninh Giang

01679.528.968

NguyễN Thị Thanh Huyên

101 Khu 3 Tt Ninh Giang

0988345121

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- CT: Cửa Tiệm

1800 1799