Ô Môn

Ô Môn

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hông Huệ 1

152/1,Trần Hưng Đạo,.Châu Văn Liêm

01698069306

NT Đức Thọ Đường

233,Bến Bạch Đằng,Châu Văn Liêm

02923861891

NT Bảo An 1

Chợ Ô Môn,Châu Văn Liêm

01688515172

NT Bảo An 2

179/1,Ngô Quyền,Châu Văn Liêm

02923861931

NT Hông Huệ 2

Chợ Ô Môn,Châu Văn Liêm

02923861551

NT Nhân Nghĩa Đường

55/6,Nguyễn Trung Trực,Châu Văn Liêm

0907000609

NT Ngọc Khanh

199B,Thới Xương 2,Thới Long

0903591900

*Chú thích:
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799