Phủ Lý

Phủ Lý

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP Phương Mai

Lê Công Thanh, Phủ Lý

0982222550

NT Nguyễn Thị Nhài

Đường Lê Công Thanh, Phủ Lý

0938251768

MP Hương Dươn

Chợ Bầu, Phủ Lý

0947946817

NT Lê Thị Thủy

Trường Chinh, Phủ Lý

0904907606

NT Hoa Việt

Trường Chinh, Phủ Lý

0906064695

NT Á Đông

Trương Chinh, Phủ Lý

0989128230

NT Đông Phương Hồng

Quy Lưu, Phủ Lý

0916377988

NT Số 18

Nguyễn Thị Phượng, P. Thanh Tuyền, Phủ Lý

1648892993

NT Đỗ Thị Phượng

Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong

0988227033

NT Số 29 Bùi Huy Văn

29 Bùi Huy Văn, Cơ Khí 63

0973958055

Quầy 4, Đoàn Thị Thu

Đường Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý

01686597696

NT Số 8 Lê Văn Yên

Cổng Bệnh Viện , Phủ Lý

03513883125

NT Số 5 Thiên Hương

Cổng Bệnh Viện , Phủ Lý

0985828501

QT 18 Quang Huy

18 Quang Huy - Trường Chinh

0966818188

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799