Phú Quốc

Phú Quốc

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP. Ngọc Diệp

Gành Dầu, Phú Quốc

0944900212

QT. Kim Giàu

Gành Dầu, Phú Quốc

0773-983442

QT. Quốc Hiếu

Cầu Sấu, An Thới, Phú Quốc

01678070042

QT. Phú Khang

Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc

0916142966

QT. Ngân Nguyễn

Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc

0916661002  

*Chú thích:
- MP: Mỹ Phẩm
- QT: Quầy Thuốc

1800 1799