Phú Tân

Phú Tân

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT-Thanh Hùng

32  Chu Văn An - Phú Mỹ - H. Phú Tân

0763.827.168

QT-Phước Điền

81 Hải Thượng Lãng Ông - Phú Mỹ - H. Phú Tân – AG

0984.644.975

DP- Hữu Thành

11 - Nguyễn Văn Cừ - Phú Mỹ - H. Phú Tân – AG

0763.587.751

QT-Phước Thành 2

207 Tôn Đức Thắng - Phú Mỹ - H. Phú Tân – AG

0766.586.601

QT-Minh Thành

Chu Văn An - Phú Mỹ - H. Phú Tân – AG

0984.018.293

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799