Phụng Hiệp

Phụng Hiệp

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT NGỌC LUYẾN

4 Ấp Tân Hiệp, Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang

0905.598.883

QT HỮU ĐỨC

170 Ấp Mỹ Quới, tt, Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang

07116.255.996

QT NHƯ HUỲNH

560 Ấp Mỹ Quới, tt, Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang

0909.053.322

QT 179 (THANH MÃI)

510 MỸ QUỚI, TT CÂY DƯƠNG, PH,HG

0975.103.113

NT Nhơn Nghĩa Đường

chợ cầu trắng, phụng hiệp, hậu giang

0902.303.109

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799