Quận Bình Thủy

Quận Bình Thủy

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồi Lực

26/17 .Huỳnh Phan Hộ - P. Trà An

 

TTB Lâm Phượng Hưng

57. Bùi Hữu Nghĩa - P. Bình Thủy

 

NT  Trà An

4/19 Lê Hồng Phong - P. Trà An

 

NT Phước Thịnh

: 32/6 Lê Hồng Phong - P. Trà Nóc

 

*Chú thích:
- TTB: Trang Thiết Bị
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799