Quận Cái Răng

Quận Cái Răng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hông Cúc

A73. KDC 586 - P. Phú Thứ

 

NT Cúc Phương

Chợ Cái Răng - P. Phú Thứ

 

TTB Phụng Phước Đường

174. KDC 586 - P. Phú Thứ

 

*Chú thích:
- NT: Nhà Thuốc
- TTB: Trang Thiết Bị

1800 1799