Quận Hồng Bàng

Quận Hồng Bàng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP Hùng

Tuyết 309 Phan Bội Châu, Hồng Bàng

3838450

MP Tuấn Hằng

301 Phan Bội Châu, Hồng Bàng

0972398395

NT Phương Nga

Số 2 Tôn Thất Thuyết, Hồng Bàng

0936925636

NT Mai

48A Trần Quang Khải, Hồng Bàng

0916620181

NT Bình

26 Đào Đô Hồng Bàng, Hồng Bàng

0313539972

NT Cô Sâm

956 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng

0313540956

NT 45

948 Tôn Đức Thắng Sở Dầu

091233342

NT 28 Hải Triều

28 Hải Triều, Hồng Bàng

0313748042

*Chú thích:
- HT: Hiệu Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799