Quận Kiến An

Quận Kiến An

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP Cô Mùi

116 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An

0904.722.861

NT Men Sa

144 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An

0947012278

NT Vũ Tôn 2

746 Trường Chinh - Kiến An

0912913255

HT Anh Đại

846 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An

0168.568.1889

NT Hoàn Hảo

194 Trần Thành Ngọ, Kiến An

0912063486

HT Bác Thắc

214 Trần Thành Ngọ, Kiến An

0313,790,154

NT Bác Cẩn Số

258 Trần Thành Ngọ, Kiến An

0945.573.227

HT Chị Nhung.

110 Trần Tất Văn, Kiến An

0934,808,099

HT Chị Hòa

97B Quy Tước, Phù Liễu, Kiến An

0989.567.983

HT Cô Lan

1188 Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An

0934.351.318

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799