Quận Lê Chân

Quận Lê Chân

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT 307

307 Cát Dài

936416702

NT 303

303 Cát Dài

0936416702

NT Thành Thủy

Địa Chỉ301 Cát Dài

01698202426

NT 303

299 Cát Dài

0904246987

MP Ngọc Trâm

24 Cát Dài

0912489094

NT Hậu Vũ

11 Lê Chân

0313510955

NT Việt Dũng

22 Trần Nguyên Hãn-P Cát Dài

0313700579

MP Phương Vy

264 Trần Nguyên Hãn

0982847978

*Chú thích:
- MP: Mỹ Phẩm
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799