Quận Ngô Quyền

Quận Ngô Quyền

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

HT C Lan

2 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng

0983792510

HT C Hiền

2 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng

0989313025

NT Kim

Thoa 23 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

3836264

NT 82 Lê Lai

82 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

3650453

MP Chị Dung

234 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

012822691119

TH Tài Ninh

Số 3 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

826776

NT 5C22 Cầu Tre

5C22 Cầu Tre, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

564910

NT Thùy Ninh

107 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

752617

NT Bảo Linh

114 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

0904310316

*Chú thích:
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799