Tân Châu

Tân Châu

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quốc Thái

22 Nguyễn Văn Linh-TX Tân Châu

012345.05599

NT Cẩm Xém

6 Nguyễn Văn Linh-TX Tân Châu

0916.904.499

TB Sanh Sanh Đường

6 Nguyễn Huệ -TX. Tân Châu

0989.003.299

QT Minh Phát

50A Thoại Ngọc Hầu - P Long Thạnh - TX Tân Châu

0763.533.070

NT Triều Nguyên

46 Nguyễn Văn Linh- TX. Tân Châu

0942.617.999

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799