Thủy Nguyên

Thủy Nguyên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Siêu Thị Thanh Huyền

Lâm Động

0904559994

QT 95

Chợ Liên Khê

0962989704

HT 75

Chợ Tổng, Lưu Kiếm

0313975383

QT Thu Phiến

Kênh Giang

01653218400

QT Minh Hanh

Taân Dưong

0986701839

Siêu Thị Evenmark

Núi Đèo

0932462367

HT Thủy Nguyễn

Số 1 Bạch Đằng, Núi Đèo

0313874373

NT Phú Vinh

Số 9 Bạch Đằng, Núi Đèo

0981633268

Siêu Thị G7 Mark

Thủy Đường, Thủy Nguyên

0313973185

NT Bạch Đằng

C Vân,Số 69 Bạch Đằng,Núi Đèo, Thủy Nguyên

0313874179

MP Hiếu Đấu

Thủy Đường, Thủy Nguyên

0313874757

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799