Thanh Hà

Thanh Hà

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Trọng Yến

Chợ Nứa - Thanh Hải, Thanh Hà

03203812044

TH Thuý Lượng

Xóm 1 - Tân An, Thanh Hà

0915814051

TH Cường Anh

Tt Thanh Hà, Thanh Hà

0913815127

QT Phạm Thị Lụa

Chợ Lại - Thanh Thuỷ, Thanh Hà

01685265145

QT Chú Toại

Chợ Hệ - Thanh Bính, Thanh Hà

01248262052

TH Mạnh Chiên

Xóm 3 - Thanh An, Thanh Hà

0973036811

TH Quốc Tưởi

Công Thượng , Tiền Tiến , Thanh Hà

0978357537

NT Bạch Mai

Thanh Bình, Thanh Hà

0976180027

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799