Thành Phố Bạc Liêu

TP.Bạc Liêu

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Quang Thọ Đường

Lý Tố Hoa, Phan Ngọc Hiển, P.3, TP Bạc Liêu

07813.822.380

Trường Thọ Đường

Ngô Sền Phụng, Phan Ngọc Hiển, P.3, TP Bạc Liêu

07813.822.512

Vệ Ngươn Đường

Châu Thọ Vinh, 40 Hoàng Văn Thụ, P3, Tp. Bạc Liêu

07813.821.245

Dưỡng Ngươn Đường, Hứa Tôn Chánh,

113 Hoàng Văn Thụ, P3, Tp. Bạc Liêu

07813.822.079

Dưỡng Sanh Đường, Hứa Tôn Khánh

128 Hoàng Văn Thụ, P3, Tp. Bạc Liêu

 07813.822.865

Nhà Thuốc Thái Ngọc, Nguyễn Kim Cúc

Số 02 Đặng Thuỳ Trâm, P.3, TP Bạc Liêu

01275.821.871

Nhà Thuốc Kim Thoa, Chị Thoa

B20 Hòa Bình, P3, Tp. Bạc Liêu

07813.822.774

Nhà Thuốc Tuyết Thảo, Trang Tuyết Thảo

16 Võ Thị Sáu, P3, Tp. Bạc Liêu,

07813.821.166

Nhà Thuốc Cẩm Thành, Lê Thị Thanh Hoài

141 Trần Huỳnh, P7, Tp. Bạc Liêu

0902.824.744

Nhà Thuốc Song Nghi, Trần Bích Huệ

133 Trần Huỳnh, P7, Tp. Bạc Liêu

0949.279.494

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

 

1800 1799