Thành Phố Rạch Giá

Thành Phố Rạch Giá

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT B49

59 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi Kiên Giang

02973,865,167

NT Phương Trang

74 Nguyễn Chí Thanh,Rạch Sỏi Kiên Giang

0946474744

NT Ngọc Khanh

13 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi Kiên Giang

02973,963,213

NT Bửu Thành

23-25 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi Kiên Giang.

0942611612

NT Hoàng Ái

4 Nguyễn Chí Thanh,Rạch Sỏi Kiên Giang

02973,864457

NT Đức Hưng

252 Nguyễn Chí Thanh,Rạch Sỏi Kiên Giang

0918082323

NT Ngọc Ánh

lô 5 Căn 12 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi Kiên Giang

0946433463

MP Chênh Quế

Chợ Rạch Sỏi Kiên Giang

0919382888

MP Quế Anh

Nguyễn Chí Thanh,Rạch Sỏi Kiên Giang

0917,121717

NT Quang Minh

84 Huyện Thanh Quan, Rạch Sỏi Kiên Giang.

0939442334

NT Hồng Hải

30B Nguyễn Văn Cư,Rạch Giá Kiên Giang

01232572391

NT Tế Dân

17 Duy Tân , TP Rạch Giá

  0773860734

NT Nhơn Dân

49 Duy Tân , TP Rạch Giá

0773862520

NT Giang Nam

NT Giang Nam

 

NT Nhơn Sanh

Nguyễn Du , TP Rạch Giá

 

NT Íchs An Đường

Nguyễn Bình Khiêm, TP Rạch Giá

0773 866788

NT Nguyệt Ái

Đống Đa , TP Rạch Giá

0972919989

*Chú thích:
- MP: Mỹ Phẩm
- NT: Nhà Thuốc

 

1800 1799