Tiên Lãng

Tiên Lãng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vũ Thị Huyền (Hiệu Thuốc)

7 - Xã Hùng Thắng - Tiên Lãng

0313.882.285

Vũ Văn Lâm (Hiệu Thuốc)  

14 - Xã Hùng Thắng - Tiên Lãng

0936.517.198

Vũ Văn Tùng (Tạp Hóa)

X10 - Xã Toàn Thắng - Tiên Lãng

01654.686.999

Nguyễn Thị Duyên (Tạp Hóa)

Khu 2 Thị Trấn - Tiên Lãng

0313.883.857

Vũ Thị Dinh (Hiệu Thuốc)

Khu 2 Thị Trấn - Tiên Lãng

0934.471.799

Phạm Thị Anh (Tạp Hóa)

Khu 3 Thị Trấn - Tiên Lãng

0313.683.690

Nhà Thuốc Nam Phương

Khu 4 Thị Trấn - Tiên Lãng

0906.179.586

1800 1799