Tiên Lữ

Tiên Lữ

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Hợp Vân

Chợ Chùa - Nhật Tân, Tiên Lữ

0978291259

QT Thanh Thuỷ

Phố Minh Khai, Tt Vương - Tiên Lữ

0984.298.851

QT Hoàng Mai

Phố Minh Khai, Tt Vương, Tiên Lữ

0984882446.

QT Nhật Đức

Ngã Tư Dốc Vị Phương Chiểu, Tiên Lữ

0982.640.784

TH Tứ Đệ

Triều Dương - Thiện Phiến, Tiên Lữ

0985.301.302.

QT Thảo Từ

Chợ Nhài, Lệ Xá, Tiên Lữ.

0985.028.818.

QT Lan Phương

Phố Nguyễn Trãi , Tiên Lữ.

0978.913.573.

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799