Chứng nhận

Trong quá trình hoạt động từ năm 2000 đến nay, Công ty Sao Thái Dương đã được đạt vô số chứng nhận trong và ngoài nước như Chứng nhận GMP-WHO, Chứng nhận ISO 9001:2015, Chứng nhận FDA.

1800 1799