Tin tức tổng hợp

Cung cấp thông tin tổng hợp về văn hóa, y tế, khoa học – kĩ thuật, được trích dẫn từ các cơ quan báo chí Việt Nam hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước, Báo tuổi trẻ thủ đô, Tạp chí gia đình Việt Nam.