Tọa đàm truyền thông Dược Mỹ phẩm: Hiểu đúng và Dùng đúng

Để giúp người tiêu dùng hiểu về Nhóm dược mỹ phẩm, mới đây tại Hà Nội, ấn phẩm Tư Vấn Tiêu và Dùng thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm truyền thông Dược Mỹ phẩm: Hiểu đúng và Dùng đúng...

                                                                                                                                                                     Theo VTV

1800 1799