Trần Văn Thời

Trần Văn Thời

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Tạp hóa HOA BIÊN

khóm 1  thị trấn Rạch Ráng

02903896283

Nhà thuốc DUY LỘC

khóm 1 thị trấn Rạch Ráng

02903895499

Mỹ phẩm KIM TỚI

khóm 7 thị trấn Sông Đốc

 

NT Hậu Minh Đường

ĐC: 207 khóm 7 thị trấn Sông Đốc.

0902358123

Quầy thuốc SỐ 8

chợ Đá Bạc xã Trần Hợi

02903897432

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799