Trỉ Tôn + TB

Trỉ Tôn + TB

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Chấn Thái

19 Nguyễn Trãi  - TT. Tri Tôn - H .Tri Tôn

0763.874734

QT Thoại An

17  Nguyễn Trãi - TT. Tri Tôn - H.Tri Tôn

0947.518.242

TB Đại Quang

94 Ngô Quyền, TT Tri  Tôn, Tri Tôn

0988.444.424

NT-Phú Thịnh

Ấp Hoà Long B- TT. Ba Chúc - H. Tri Tôn

0967.777.417

NT- Phước Thọ

Vĩnh Gia - H. Tri Tôn – AG

0969.994.147

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799