U Minh

U Minh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP CHỊ OANH

Thị trấn U Minh.

0943155155

Quầy thuốc LÂM THANH ĐIỀN

Chợ Khánh hội, Xã Khánh Hội

07803865999

QT HOÀNG NĂNG

xã Khánh Hoà

 

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799