Văn Giang

Văn Giang

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Ánh Dương

Cầu Mới - Vĩnh Khúc, Văn Giang

01259.141.847

TH Sáu Mài

Ngã Tư Liên Nghĩa, Văn Giang

03213.931.237

QT Cô Nguyệt

Quầy thuốc Thị Trấn Văn Giang

0906.088.162

TH Đang Chiên

Đường Thanh Niên, Thị Trấn Văn Giang

0972.736.976

QT Số 7 (Giang Anh)

Chợ Long Hưng, Thị Trấn Văn Giang

0979.461.298

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799