Vị Thủy

Vị Thủy

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Nhà Thuốc THIÊN THỌ ĐƯỜNG

137,  Chợ Nàng Mau, Vị Thủy, Hậu Giang

0984 368 875

Nhà Thuốc VẠN PHƯỚC VINH

Chợ Nàng Mau - Vị Thủy - Hậu Giang

0909 351 080

Nhà thuốc KIM PHƯỢNG

Ấp 1, Chợ 14 ngàn - Vị Thủy -Hậu Giang

07113 566 075

Quầy thuốc 346

Chợ 14 ngàn - Vị Thủy - Hậu Giang.

0906 911 488

NT Danh Huệ 2

Chợ Nàng Mau - TT Nàng Mau - Vị Thủy - Hậu Giang.

0982 419 824

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799