TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH Quầy Thuốc Anh Thư Chợ Long Thành, Long Hậu,lhuyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP Nhà Thuốc Thu Loan Chợ An Long, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP Nhà Thuốc Vy Đạt A Ấp Phú Lợi A, Xã…

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH
Quầy Thuốc Anh Thư Chợ Long Thành, Long Hậu,lhuyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thu Loan Chợ An Long, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vy Đạt A Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nguyễn Tuấn Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vy Đạt Hạnh Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thùy Trang Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Tú Xã Phú Thuận A, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Cẩm Xã Phú Thuận B, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Thư Số 178/4, Ấp Hòa Bình,Xã Tân Hòa ,Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp. Ấp Hòa Bình,Xã Tân Hòa ,Huyện Lai Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Em Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Mai Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Nga Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Tâm Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Hồng Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Quang Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Dung Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Hạnh Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Hữu Chợ Cái Tàu hạ, Chuyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thắng Hạnh 08 Lô N, Chợ Nha Mân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Lê Trí 103 QL80, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Liên 116 QL80, Tân Bình, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Quỳnh Mai 1471 Chợ Nha Mân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Tấn Hưng 178,Khóm Phú Mỹ Hiệp, huyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Trí 2 254 Ấp tân Mỹ, Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Lê Thị Định An Bình, Xã An Khánh, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc An Bình An Bình, Xã An Khánh, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thu An Phú Thuận, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thông Hiệp Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Vy Ấp Phú Long, Xã Phú Hựu, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Yến Chi Ấp tân An, Tân Bình, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Trí Ấp Tân Mỹ,Xã Tân Ohu1 Trung , huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huỳnh Kim Chiến Ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Cảnh Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Cẩm Duyên Chợ An Phú Thuận, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Khỏe Chợ Bình Tiên, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Phúc Chợ Bình Tiên, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thành Nam Chợ Nha mân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Anh Thắm Chợ Nha Mân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Bá Tước Chợ Nha Mân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mai Thị Sen Chợ Phú Long, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Chình Chợ Phú Long, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Sinh Phúc Chợ Phú Long, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Hoa Chợ Phú Long, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Khánh Vy Chợ Phú Thuận, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nguyễn Phương Chợ tân Bình,Xã Tân Bình, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Cẩm Linh Chợ tân Bình,Xã Tân Bình, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc lan Chợ Tân Phú, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nhật Anh Chợ Tân Phú, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hoàng Thông Chợ Tân Phú, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Mai Chợ Tân Phú, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huỳnh Hạnh Chợ TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành ,Tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Minh Anh Khóm Phú Hòa, TT cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huỳnh Đạt Q6, Chợ Xẻo Mát, Hòa Tân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Bảo Phúc Q6, Chợ Xẻo Mát, Hòa Tân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Đức Thuận Số 9 Lô E, Chợ Nha mân, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngô Nguyễn Tân An, Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Trường An Tân Bình, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Bảo Trang Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thúy Vân Tân Nhuận, Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thắm Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Cao Thị Hạnh Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Mai 1 Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Long Châu Tân Phú, huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy thuốc Tiền Hồ 11 Lô 154-155, chợ Cần Đăng, ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huỳnh Thị Bích Hạnh Tân Bình, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, ĐT Châu Thành châu thành ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc An Số 20 Lô G, Chợ Nha Mân, Châu Thành ,Đt Chợ Nha Mân châu thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Đỗ Văn Tài Quầy 3, Chợ TT Lai Vung, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Chợ TT Lai Vung, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung lai vung,huyện lai vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Đoàn Đa 202 K3, Chợ TT Lai Vung, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Chợ TT Lai Vung, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tống Gia 320 k2, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp HOÀNG MAI ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Lê Kim Duyên Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp Hồng ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kim Dung Số 089, Tổ 1, Ấp 1, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phước Hiển Tổ 3, Ấp 2, Chợ Tân Nghĩa, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh nghĩa, huyện cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hải Hà 018 đường Phạm Hữu Lầu, Khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thảo Quyên 140 đường Nguyễn Trãi, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hữu Nghị 143 Ấp Bình Mỹ, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Duy Kha 261 An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phước Thọ Đường Ấp 1, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Vân Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ánh Khoa Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đông Nguyên Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vũ Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đức Phát Đường Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đình Yến Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trung Tuấn Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trường Thịnh Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đông Nghi Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Phước Đường Ấp Bình Mỹ B, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phúc Tuyền Ấp Nguyễn Cứ, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vũ Chợ Bình Hàng Tây, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoàng Yến Chợ Mỹ Long, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đức Tín Chợ Mỹ Long, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phúc Tuyền Chợ Nhị Mỹ, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thịnh Phát Đường Chợ Tân Hội Trung, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huệ Long Chợ Tân Hội Trung, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trung Hiếu Chợ Tân Hội Trung, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vĩnh Phát Đường Chợ Thống Linh, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Tươi đường 03/02, Khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thúy Hằng Đường D2, Khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Lợi Đường Khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Phát Đường Số 18 đường 03/02, Khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Nhớ Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phước Nguyên Hưng Số 357, Tổ 11, Ấp 4, Xã Bình Hàng Trung, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh xã bình hàng tây, huyện cao lãnh ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Duyên 791A/5, Ấp Hòa Định ,Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp. Huyện Lai Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Vân 10A Chợ khu 2, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Hưng 182 đường 02/09, Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kim Sến 713 Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Thành Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kim Lán Chợ An Long, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phục Hưng Đường Chợ An Long, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thái Hòa Chợ An Long, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Quang Tuyến Chợ An Long, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hòa Bình Chợ An Long, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tân Định Chợ An Long, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hữu Dư Chợ Hòa Bình, Xã Hòa Bình, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kim Vũ Chợ khu 2, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tám Dùng Chợ khu 2, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trí Loan Chợ khu 2, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Vân Chợ khu 2, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thiên Kỳ Chợ Phú Cường, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thiên Kỳ Chợ Phú Cường, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Hồng Chợ Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Hồng Chợ Phú Hiệp, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Soạn Chợ Phú Hiệp, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Cúc Phương Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Dương Đông Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Trà Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoàng Kim Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mai Quyên Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phương Duyên Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Tùng Chợ Trung Tâm, Ấp 1, Xã An Hòa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hiếu Duy Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hữu Dũng Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Nhớ Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Cẩm An Chợ Giồng Gáo, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tân Hồng ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tài Chợ Giồng Răng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tân Hồng ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Thuận Dường Chợ Tân Hồng, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tân Hồng ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tế Lương Đường 2 Chợ Tân Hồng, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tân Hồng ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Hưng 2 T287/3 Chợ Giồng Găng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tân Hồng ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Bạch Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tân Hồng ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Mẫn 122B Ấp Thị, Chợ An Phong, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Dũng Hạnh 409 Ấp Thị, Chợ An Phong, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trúc Phương 41 Đốc Binh Vàng, Chợ Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tân Mỹ 456 Ấp 1, Chợ Tấn Mỹ, Xã Tấn Mỹ, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tân Duyên 486 Bình Định, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trang Thanh 701B Xẻo Miễu, Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phục Sanh Đường 708 Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mãnh Hiệp 758 Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hiển Nhân 798 Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tài Thu 2 Ấp 3, Chợ Bình Tấn, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mộng Thu Chợ Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Anh Mỹ Chợ Cái Tre, Bình Định, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nguyễn Thị Giấy Chợ Tấn Mỹ, Xã Tấn Mỹ, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hiển Hiển Chợ Tân Quới, Xã Tân Qhới, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đỗ Quyên Chợ Tân Quới, Xã Tân Qhới, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Hiển Chợ Tân Thạnh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trúc Phương 2 Khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nhơn Hòa Đường Lô C19, Chợ Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tấn Yến Quốc lộ 30, Khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Cảnh Tú 1 Quốc lộ 30, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Trúc Số 06, Chợ Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hướng Dương Số 1 Khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Xuân Hòa Đường Số 22, đường 30/04, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hòa Bình Số 3 Lý Thường Kiệt, Chợ Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mỹ Anh Số 461 Lý Thường Kiệt, Chợ Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thọ An Đường Số 1, Lô C, đường Nguyễn Văn Tre, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười thị trấn mỹ an, huyện tháp mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hạnh Nhi Chợ 307, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Gia Nghi Chợ Đốc Binh Kiều, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thành Ngọc Đường Chợ Đường Thét, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kim Mai Chợ Đường Thét, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phước Thiện Đường Chợ Đường Thét, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Lập Linh Đường Chợ Hưng Thạnh, Xã Hưng Thạnh,, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huỳnh Trang Chợ Láng Biển, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Duy Thanh Chợ Láng Biển, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hậu Bình Chợ Mỹ An, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phạm Ngọc Đường Chợ Mỹ Hoà, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Phát Chợ Mỹ Quý, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Cộng Nga Chợ Phú Điền, Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hùng Hương Chợ Phú Điền, Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Phát Chợ Thanh Mỹ, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hai Phước Chợ Trường Xuân, Xã Trường Xuân,, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hai Răng Chợ Trường Xuân, Xã Trường Xuân,, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hương Giang Chợ Trường Xuân, Xã Trường Xuân,, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phú Tâm Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phúc Nga Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Nhật Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Triết Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Út Kim Liên Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngân Tuyết Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kim Liên Xã Tân An, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Lệ Số 5, Lô G, Ấp 5, Chợ Trường Xuân, Xã Trường Xuân,, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp Huyện Tháp Mười xã trường xuân,, huyện tháp mười ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hường Mai 1 431, k1, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp k1, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Phụng Tân Quới,xã Phong Hòa,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. LAI VUNG ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mai Hoàng Duy 331 Hòa Tây,Hòa An ,Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Lãnh ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Lộc Đến 761/1 Long Khánh A, Long hậu, huyện Lai,tỉnh Đồng Tháp. Long hậu, huyện Lai lai ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Văn Tình 250B/2 Long Khánh, Long hậu, huyện Lai,tỉnh Đồng Tháp. Long hậu, huyện Lai ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Tùng 567 /B Long Thành, Long hậu, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Long hậu, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Bắc Ngưỡng Nguyên Đường 600 Chợ Long Thành, Long Hậu, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Long Hậu, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nhựt Nam Ngã Năm Cây Trâm, Long Thắng, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Long Thắng, huyện Lai Vung lai vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Khải Hoàn Bệnh viện TX Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Ngự ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Phúc Thịnh 217 Ấp Tân Lợi, Phong Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Phong Hòa, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mai Quyên 1/5 Chợ Tam Nông, Thị Trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp Tam nông ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Tâm Đức Số 333C , Tân Dương, Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Tân Dương, Huyện Lai Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Tám Nhanh Chợ Hòa Định, tân Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp tân Hòa, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Bảo Ngọc 1251/Tân Lộc, Tân Thành, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Tân Thành, huyện Lai Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Tuyết Nhi 695 Ấp Tân An, Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành châu thành ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thu Lê Xã Hòa An, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành Phố Cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huỳnh Trân 349 đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Thành Phố Cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Phước 108 đường Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Duy Anh 118 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hải Lâm 1329 Khóm 5, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hải Lâm 1329 Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trực Loan 190 đường Ngô Thừa Nhậm, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồ Huỳnh Ký 197 Lê Lợi, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nam Hiệp 258 Mai Văn Khải, Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tuyết Hoa 296 đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huỳnh Tân 307 Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoa Lài 326 đường 30/04, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Hà 33 đường Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ninh Huy 36, Khóm 4, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Phong 49 đường Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Khang Thịnh 706A Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Anh 94 đường Lê Lợi, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Hải Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huỳnh Yến Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vĩnh Đức Đường Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thuận Phước Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vĩnh Hiệp Đường Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phước Thọ Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thủy Uyên Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huỳnh Anh Thư Chợ Sáu Quốc, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hưng Thịnh Chợ Tân Thuận Tây, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoàng Ngọc Chợ Trần Quốc Toản, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thoại Vân Đông Hòa, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Duy Khoa đường 30/04, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngô Phước Lợi đường 30/04, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoàng Thuận đường 30/04, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Quân Đường 30/4, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phương Anh đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hưng Vương đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Đức 1 đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc A Đòn đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phạm Quốc Anh đường Nguyễn Thái Học, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nhân Tâm đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Lê Hiếu đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huỳnh Anh đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Anh Kiệt đường Trần Thị Nhượng, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Thanh Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thiên Vạn Lợi Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoa Lài Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Hưng Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ninh Tú Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Tân Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thạnh Phát Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nguyễn Như Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Xuân Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Minh Đức Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Phước Bền Quốc lộ 30, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tiếp Hồng Ngân Số 2 đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Như Xuân Số 22 đường Thiên Hộ Dương, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Khải Hoàng Số 548 đường Nguyễn Thái Học, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vạn Hưng Số 760 đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Số 39 Số 9/53, Ấp 3, Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Trung Sơn Tổ 54, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tuyết Ngân Xã Hòa An, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Huy Thảo Xã Hòa An, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Cao Phương Anh Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoàng Duy Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Thành Phố Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Tâm Ngọc 1409 QL 80 huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Đồng Hiệp An Hòa ,Tân Bình,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Ngọc Mai Chợ Xã Hòa Tân huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thúy Vy Chợ Xã Hòa Tân huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thu Hương Chợ Xã Hòa Tân huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Trần Thị Thu Chợ Xã Hòa Tân huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Tín Chợ Xã Phú Hựu ,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Sơn Nha Khoa tân Bình,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Lộc Nhy Tân Bình,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Xuân Lan Tân Phú Trung,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc B : Phát Đường 2 TT cái Tàu Hạ,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Anh Thống 870,Ấp Tân Hòa,Xã Tân Nhuận Đông,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp. Thành ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Trang Ấp Phú Hưng ,Xã Phú Hựu,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp. Thành ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vân Khánh Ấp Tân Lập,Xã Tân Nhuận Đông,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp. Thành ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Vũ An Hòa 1 Chợ Cũ, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Dân Sanh Đường 1 Chợ Hồng Ngự, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Dân Sanh Đường 2 Chợ Hồng Ngự, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Mỹ Phát Chợ Hồng Ngự, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Cẩm Lìl Chợ Hồng Ngự, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tế Lương Đường 1 Chợ Mới, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tế Lương Đường 3 Chợ Mới, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Xuân Hương Chợ Mới, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Bạch Huệ Chợ Thường Lạc, Xã Thường Lạc, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Kiều Phương Chợ Thường Thới, Xã Thường Thới Tiền, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THAPYCO Số 06, Võ Văn Kiệt, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Thị Xã Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Võ Thị Cẩm Tú Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp TP Cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Bảo Trí Nền A1 – A2 , KDC Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp TP Cao lãnh ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO Số 44, Trần Thị Thu, Tổ 14, Khóm 2, Phường 4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp TP Cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thế Cường Tổ 59, Khóm Mỹ Long, Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp TP Cao lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Duy Phát đường 30/04, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp TP Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngân Khoa Quốc lộ 30, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp TP Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hằng Nghiệp Số 23, Tổ 48, Phường 6, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp TP Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Hằng 440 Khóm 1, TT lai Vung, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp TT lai Vung, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Nguyên Anh Khóm Sở Thượng, Phường An Lạc, TX Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp TX Hồng Ngự ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Phương Tín: Chợ Cái Quýt, Vĩnh Thới, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vĩnh Thới, huyện Lai Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Châu Chợ Tân Dương,Tân Lộc A, Tân Dương,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung dương,huyện lai vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Linh Chợ Đô Thị Phong Hòa. Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung hòa, huyện lai vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huỳnh Hoa 75A K1, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung lai vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thanh Phong 645A, Chợ Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung lai vung ĐỒNG THÁP
Cơ Sở Thuốc Đông Y Thiện Nhân Chợ Giao Thông,Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung lai vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thu Thơ 365 Tân Bình, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Trần Hồ Đắc Linh Chợ Cái Đôi, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Phương Minh Phát Chợ Thông Dông, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huyền Anh 1278/5 ,ấp Hòa Định,Xã Vĩnh Thới ,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Nghĩa 141,Chợ Tân Dương,Tân Dương,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Trâm Anh 142.K3,TT huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hồng Điều 201/6,Xã tân phước ,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hồng Phí 344 Chợ Tân Thành,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Lợi Đạt Đường 473/1 Khu Đô Thị Phong Hòahuyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Như Khánh 571,Tân Hưng,Tân Thành,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Liễu 80,k4,TT Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thiện Phúc Ấp Long Thành,Xã Long Hậu,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Diệp Chợ câu Long hậu,Long Hậu,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Bắc Phước Hải Đường Chợ Giao Thông ,Phong Hòa,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Mừng Chợ Hòa Thành,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Ngọc Chợ Long Định,Long Thắng,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Yến Chợ Long Thắng,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Chí Bằng Chợ Phong Hòa ,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nhựt Liên Chợ Tân Dương,Tân Dươnghuyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Khánh Linh Chợ Tân Thành,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Yến Vy Hòa Bình,Tân Hòa,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Hoàng Trung K1,TT Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Hoa Tân Thuận,Tân Hòa,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Yến Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Bắc Tế Lương Đường 6 Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thu Thủy TT Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Như Khánh 2 Ấp Tân Lợi,xã Tân Thành,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp . Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Phú Quí Ấp Tân Thuận,Xã Tân Hòa ,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp . Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Phạm Thị Thùy Trang 1/5,Ấp Tân Bình,Xã Hòa Thành,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hồng Duyên 24A,K3,Thị Trấn Lai Vung,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thiên Phúc 323,Tân Thành,Hòa Thành,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hải Yến 43A,Ấp Tân Lộc A,Xã Tân Dương,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Trí 74,Ấp Tân Khánh,Xã Tân Thành,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Thanh Ấp Tân Phong,Xã Phong Hòa,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Duyên Chợ Hòa Định,Xã Hòa Định,Xã Tân Hòa,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Ngọc Dung Chợ Long Thắng,Xã Long Thắng,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Thư QL54,Tân Lược,Xã Tân Thành ,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Kim Phụng Tân Quới ,xã Phong Hòa ,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp. Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Trà My Chợ Cái Tắc , huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Tám Chợ Cái Tắc , huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Tiên Chợ Định Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Chị Điệp Chợ Định Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Xuân Diễm Chợ Long Hậu, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thái Bảo Chợ Long Thắng, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thiên Phú Chợ Phong Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Nguyễn Lâm Chợ Phong Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Xuân Hương Chợ Tân Thành, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Kiều: Chợ Tân Thành, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Tú Mỹ Chợ Tân Thành, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Thọ Dân Chợ Vĩnh Thới, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Huỳnh Đấu Chợ Vĩnh Thới, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Việt Tài 382 K1, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hường Mai 422 k1, Thị trấn Lai Vung,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thùy Loan Ấp Tân Thành, Hòa Thành,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Bắc Ích Thọ Đường 601 Chợ Long Thành Long Hậu, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Hoài Dung Chợ Giao Thông, Phong Hòa,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Phạm Thị Bé Năm Chợ Giao Thông, Phong Hòa,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Mỹ Tiên Chợ Giao Thông, Phong Hòa,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Quầy Thuốc Thanh Tùng Chợ Cái Sơn, Tân Thành,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Vung vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Ngọc Giàu Chợ Bình Hàng Trung, Xã Bình Hàng Trung Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Xã Bình Hàng Trung Huyện Cao Lãnh ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Loan Anh Ấp tân An, Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung lai vung ĐỒNG THÁP
Nhà Thuốc Đức Tài Chợ Tân Công Sính, Xã Tân Công Sính Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Xã Tân Công Sính Huyện Tam Nông ĐỒNG THÁP