TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH Nhà Thuốc Hồng Quân 051 Đường B6 TP Lào cai B tp LÀO CAI Quầy thuốc số 20 cù chính lam bắc cương lào cai bắc cương LÀO CAI Quầy thuốc số 48 MPT Thôn Khởi Xá Xã Bảo Nhai Bắc Hà Lào Cai Bắc hà LÀO CAI…

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH
Nhà Thuốc Hồng Quân 051 Đường B6 TP Lào cai B tp LÀO CAI
Quầy thuốc số 20 cù chính lam bắc cương lào cai bắc cương LÀO CAI
Quầy thuốc số 48 MPT Thôn Khởi Xá Xã Bảo Nhai Bắc Hà Lào Cai Bắc hà LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 01 Dược 10 306 Đường Cách Mạng Tháng 8 Thị Trấn Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 12 Dược Tâm Thảo 310 Đường Cách Mạng Tháng 8 Thị Trấn Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 24 Dược Minh Phú Thành Chợ Bến Đền – Gia Phú – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc 33 Dược 10 Chợ Bến Đền – Gia Phú Bảo – Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 51 Dược 10 Chợ Bến Đền Gia Phú Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thực Phẩm Chức Năng Chị Hạnh Km 10 Xã Xuân Quang – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Hùng Cường Dược Minh Phú Thành KM 23 Thị Trấn Phong Hải – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 05 Dược Minh Phú Thành KM 26 Thị Trấn Phong Hải – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 12 Dược Lào Cai Km 36 Xã Phong Niên – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 23 Dược 10 Km 6 Xã Xuân Quang-Bảo Thắng- Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 57 Dược Minh Phú Thành Km 7 Xã Xuân Quang – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 39 Công Ty Dược Minh Phú Thành KM 9 Bản Phiệt – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 55 Dược Minh Phú Thành KM20 Thị Trấn Phong Hải – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
QUẦY Thuốc 75 Dược Minh Phú thành KM25 Thị Trấn Phong Hải Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 58 Dược Minh Phú Thành KM28 Thị Trấn Phong Hải – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 01 Dược Lài Cai Ngã tư Thị trấn Phố Lu – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 44 Dược Minh Phú Thành Tả Hà – Sơn Hà – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc 12 DƯỢC AN PHÁT Thôn Cù 2 Xã Xuân Giao Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 10 Dược Lào Cai Thôn Hải Sơn Xã Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 45 Dược Minh Phú Thành Thôn Hải Sơn Xã Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 97 Dược Minh Phú Thành Thôn Na Năng Xã Bản Cầm – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
QUẦY Thuốc 15 Dược Minh Phú thành Thôn Na Năng Xã Bản Cầm Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 69 Dược Minh Phú Thành Thôn Tả Hà 3 -Xã Sơn Hà – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 05 Dược 10 Thôn Tiến Lợi- Xã Xuân Giao – Bảo Thắng – Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc số 22 Dược 10 Tổ Dân Phố số 2 Thị Trấn Tằng Loỏng Bảo -Thắng -Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 30 Dược Minh Phú Thành Tổ Dân Phố số 3 Thị Trấn Tằng Loỏng Bảo -Thắng -Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 80 Xã Xuân Quang – Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
QUẦY THUỐC THIỆN TÂM Dược Minh Phú thành Xã Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
QUẦY THUỐC SỐ 10 Dược Minh Phú thành Xã Sơn Hải Bảo Thắng Lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Nhà Thuốc Cô Nguyên 232 Đường Cách Mạng Tháng 8 Thị Trấn Phố Lu Bảo Thắng lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Dược 10 306 Đường Cách Mạng Tháng 8 Thị Trấn Phố Lu Bảo Thắng lào Cai Bảo thắng LÀO CAI
Nhà Thuốc Hoàng Yến 227 Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng – Bảo Yên – Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Quầy Thuốc Thanh Ngân 3 Dược Minh Phú Thành Bản Lâm Sản -Xã Bảo Hà Bảo Yên Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Quầy Thuốc Thanh Ngân 1 Dược Minh Phú Thành Bản Liên Hà 4 Xã Bảo Hà – Bảo Yên – Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 15 Dược Tâm Thảo Chợ Bảo Hà – Bảo Yên – Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Quầy Thuốc Cô Thái Đối Diện Ga Bảo Hà – Bảo Yên – Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
QUẦY THUỐC 08 DƯỢC VIỆT ANH Khu 5 Phố Ràng Bảo Yên Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Quầy Thuốc số 12 Dược Việt Anh Khu 8 Phố Ràng – Bảo Yên – Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 27 Dược Minh Phú thành KM51 Xã Điện Quan – Bảo Yên – Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
QUẦY Thuốc 58 DƯỢC 10 Xã Bảo Hà Bảo Yên Lào Cai Bảo yên LÀO CAI
Nhà Thuốc Khánh Nam Trong Chợ Bát xát Lào cai BÁT XÁT LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 13 Dược Tâm Thảo Xã Bản Vai Bát xát Lào cai BÁT XÁT LÀO CAI
Quầy Thuốc 40 Minh Phú Thành Đội 8 Xã Quang Kim Bát Xát Lào Cai Bát xát LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 65 Dược Minh Phú Thành Ngã Ba Xã Quang Kim Bát Xát Lào Cai Bát xát LÀO CAI
QUẦY THUỐC 94 Dược Minh Phú thành Thôn 8 Đồng Tuyển Bát Xát Lào Cai Bát xát LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 13 Dược Minh Phú Thành Thôn Phố Mới Xã Trịnh Tường Bát Xát Lào Cai Bát xát LÀO CAI
QUẦY 64 Dược Minh Phú thành Thôn Phố Mới Xã Trịnh Tường Bát Xát Lào Cai Bát xát LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 2Dược Lào Cai Tổ 5 Đường Hùng Vương Bát Xát Lào Cai Bát xát LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 3 Dược Lào Cai Xã bản Vược – Bát Xát – Lào Cai Bát xát LÀO CAI
Nhà thuốc Minh Thu, 020 Chiềng On, Bình Minh, Lào Cai Bình minh LÀO CAI
Quầy thuốc số 3, 044 Chiềng On, Bình Minh, Lào Cai Bình minh LÀO CAI
Nhà Thuốc Hương Thảo 077B Nguyễn Du, Kim Tân-Thành Phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai Cai lào cai LÀO CAI
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT lô 18 N1 -18 N2 Khu Đô Thị the Manor Eco Lào Cai Phường Bắc Cường TP Lào Cai T Lào Cai Cai t LÀO CAI
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Tỉnh Lào Cai 066 – Đường Thanh Niên – P. Cốc Lếu- TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ TÂM THẢO 119 Nhạc Sơn Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai-Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Số 6 Công Ty Dược Lào Cai 123 Quy Hóa Kim Tân-Thành Phố Lào Cai-Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Tú Anh 339Lương Khánh Thiện Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Việt Hùng 003 Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Phương 010 Phạm Hồng Thái Phường Lào Cai TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Thu Hiền 016 Lý Công Uẩn Kim Tân -Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Đức 021 Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Thu Ngoan 026 Ngô Văn Sở Phường Lào Cai TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Thu Hương 029 Phan Chu Trinh-Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc 103 061 Ngô Văn Sở Phường Lào Cai TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Số 1 066 Thanh Niên Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Phương Liên 067 Nhạc Sơn Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc hoàng quốc miêng 078 lê quý đôn_nhánh 5 cố lếu-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Dũng 097 Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Ngọc Hương 117 Lý Công Uẩn Kim Tân-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Quầy thuốc số 3 123_quy hóa-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Số 8 123A Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc huyền trang 170_hàm nghi kim tân-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Hà Anh 178 Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Tâm Đức 194 Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Bình An 198 Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Vũ Thủy 232 Nguyễn Huệ Phường Lào Cai TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Quầy thuốc số 12 388 Khánh Yên Phường Lào Cai-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Quầy thuốc số 4 390 hoàng liên kim tân-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Quân 494 Điện Biên Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc Bá Ngọc 746 Hoàng Quốc Việt Cam Đường-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Thanh Loan 747 Lê Thanh Bắc Cường-TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc số 16 Cam Đường ĐD Cây Xăng Tổng Hợp Cam Đường-TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc số 16 Cam Đường ĐD Cây Xăng Tổng Hợp Cam Đường-TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc số 16 Cam Đường ĐD Cây Xăng Tổng Hợp Cam Đường-TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà thuốc Niên Khang SN 001 Pom Hán Cam đường-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Quầy thuốc số 19 Võ Nguyên giáp Bắc Cường-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Thu Thủy 009 Mạc Đĩnh Chi Phường Lào Cai TP Lào Cai Cai tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Lào Cai 1 050 Nguyễn Huệ Phường Lào Cai TP Lào Cai Cai tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Việt Trung, 076 Nguyễn Huệ Phường Lào Cai TP Lào Cai Cai tp LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 26, 108 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lào Cai TP Lào Cai Cai tp LÀO CAI
Nhà thuốc Dũng Thúy, 351 Khánh Yên, Phường Lào Cai TP Lào Cai Cai tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Triết Ngã Ba Bến Đá Xi Măng Cam Đường Lào cai Cam đường LÀO CAI
Nhà Thuốc Đoàn Kết 218 Đoàn kết Phường Bình Minh Cam Đường Lào Cai Cam đường LÀO CAI
Nhà Thuốc Thủy Chung Tổ 3 Võ Nguyên Giáp Phường Bình Minh Cam Đường Lào Cai Cam đường LÀO CAI
NHÀ THUỐC MINH VŨ 264 Hồng Hà Cốc lếu lào Cai Cốc lếu LÀO CAI
Nhà Thuốc Ngọc Hương 119 Hồng Hà, Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Nam Hà 184 Hoàng Văn Thụ, Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Số 1 200 Hồng Hà, Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Đăng Khôi 092 Võ Nguyên Giáp Phường Bắc Cường TP Lào Cai Cường tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Tâm Bình 144 Đường Võ Nguyên Giáp Phường Bắc Cường TP Lào Cai Cường tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Phú Thịnh Đường Phú Thịnh Bắc Cường TP Lào Cai Cường tp LÀO CAI
Nhà thuốc số 14 343 Hoàng Quốc Việt-Cam Đường, tỉnh Lào Cai Đường LÀO CAI
Nhà thuốc Thu Hương 86 561 Hoàng Quốc Việt-Cam Đường, tỉnh Lào Cai Đường LÀO CAI
Nhà thuốc Châu Úy 647 Lê Thanh Bắc Cường-Cam Đường, tỉnh Lào Cai Đường LÀO CAI
Quầy thuốc số 17 Ngã 3 Bến đá-Cam Đường, tỉnh Lào Cai Đường LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 28 Dược Minh Phú Thành Tổ 4 Phường Duyên Hải-Lào Cai Duyên hải LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 62 Dược Minh Phú Thành Tổ 4 Phường Duyên Hải-Lào Cai Duyên hải LÀO CAI
Nhà Thuốc Nguyễn Hằng 081 Đường 20/9 TT Bắc Hà Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc số 01 CT Dược Lào Cai 102 Đường Ngọc Uyển Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc số 02 CT Dược Lào Cai 102 Ngọc Uyển Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Đỗ Quyên 124 Đường Ngọc Uyển Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Nhà Thuốc Vân Trang 265 Đường Ngọc Uyển Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc số 49 CT Dược 10 Chợ Bảo Nhai Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc số 36 CT Dược MPT Chợ Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc số 56 CT Dược 10 Chợ Xã Bảo Nhai Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 03 CT Dược Lào Cai Xã Bảo Nhai Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai LÀO CAI
BÁC KHANG Trại Giam Công An Tỉnh Lào Cai KM 5 Phong Hải TP Lào Cai Hải tp LÀO CAI
Công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh lào cai 066 Đường thanh niên phường duyên hải TP Lào caiCai hải tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Thu Hương 86 561 Đường Hoàng Quốc Việt Phường Pom Hán TP Lào cai Hán tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Thu Hương 68 Lô 25 Đường T 8 Khu TĐC Tổ 9 Phường Pom Hán TP Lào cai Hán tp LÀO CAI
Công Ty TNHH MTV Minh Phú Thành 109 Đường Hoàng Sào, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai Huyện Bảo Thắng LÀO CAI
Nhà Thuốc Dung Hằng, 086 Mường Than, Kim Tân, Lào Cai Kim tân LÀO CAI
Nhà Thuốc Thủy Vân 154 Hàm Nghi, Kim Tân-Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Kim Tân-Thành Phố Lào Cai LÀO CAI
Nhà thuốc soi tiền 011- soi tiền – cốc lếu -tp lào cai lếu tp LÀO CAI
Nhà Thuốc 029 Bình Minh Phường Bình Minh TP Lào Cai Minh tp LÀO CAI
Quầy Thuốc Phương Thảo Công Ty Dược An Phát 299 Đường Giải Phóng- Thị Trấn Mường Khương-Lào Cai Mường khương LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 37 Công Ty Dược Minh Phú Thành Chợ Chậu – Lùng Vai – Mường Khương – Lào Cai Mường khương LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 03 Công Ty Dược Lào Cai Cổng Bệnh Viện Mường Khương – Lào Cai Mường khương LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 39 Công Ty Dược 10 Xã Bản Lầu – Mường Khương – Lào Cai Mường khương LÀO CAI
Nhà Thuốc Huyền Trâm 059 B6 Nam Cường Lào Cai Nam cường LÀO CAI
CHÚ NHƯ Đá Đinh Tả Phời TP Lào Cai Phời tp LÀO CAI
Nhà Thuốc Thảo Nhi 063 Triệu Quang Phục, Phường Lào Cai TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Phường Lào Cai TP Lào Cai LÀO CAI
Nhà thuốc Xuân Thành 088 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lào Cai-TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Phường Lào Cai-TP Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 83 002 Lương Đình Của Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 13 01 Thạch Sơn Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 41 074 A Thạch Sơn Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 95 326 Điện Biên Phủ Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc sô 6 397 Điện Biên Phủ Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 02 Khu bến xe chợ mới Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 82 Tổ 3B Chợ Mới Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy thuốc 99 MPT 448 Đường Điện Biên Phủ, Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai SaPa LÀO CAI
Quầy thuốc số 34 MPT 232, Thạch Sơn, Thị Xã SaPa Tỉnh Lào Cai Thạch Sơn, Thị Xã SaPa LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 04 Dược 10 Thôn Giao Bình -Xã Xuân Giao -Huyện Bảo Thắng -Tỉnh Lào Cai Thắng LÀO CAI
Nhà Thuốc Thanh Mai 009 Trần Duy Hưng-Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Đặng Ngọc Bình 063 Nhạc Sơn – Cốc Lếu – Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Quầy Thuốc số 10 063-Nguyễn Huệ-phường Lào Cai Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Trường Minh 073 Nguyễn Du Phường Kim Tân Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Thanh Hà 095- Hoàng Văn Thụ -Cốc Lếu- Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Lan Phương 152 Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Khang 180 Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Khánh Linh 186 Hàm Nghi Kim Tân-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Minh Vũ 246 Hồng Hà Cốc Lếu-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Hoài Anh 252 Ngô Quyền Kim Tân-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà thuốc Trường An 266B-Đường Lê Thanh-Phường Bắc Cường-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Ngọc Trâm 392 Đường Hoàng Liên- Kim Tân-Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Thành Tâm 515 Nhạc Sơn Cốc Lếu Thành Phố Lào Cai Thành phố LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 8 Km 9 Cốc San Thành Phố Lào cai Thành phố LÀO CAI
Nhà Thuốc Lê Anh 312 Trần Đại Nghĩa Cốc Lếu-Thành Phố Lào cai Thành phố LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 72 Cốc San thành phố Lào cai thành phố LÀO CAI
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT Lô 18 N1 -18 N2 Khu Đô Thị The Manor Eco Lào Cai, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai TP Lào Cai LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 45 Công Ty Dược 10 Thị Trấn Võ Lao Văn Bàn Lào cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 17 Công Ty Fược Minh Phú Thành Khánh Yên Thượng – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 43 Công ty dược 10 Khánh Yên Thượng – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Chị Vui Minh Lương – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Thanh Ngân 2 Dược Minh Phú Thành Thôn Tân An 2- xã Tân An-Huyện Văn Bàn- Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Nhà Thuốc Khôi Khoa Tổ 5 Thị Trấn Khánh Yên-Văn Bàn-Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 85 Công Ty Dược Minh Phú Thành Tổ 7 Thị Trấn Khánh Yên – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 68 Công Ty Dược Minh Phú Thành Tổ 7 Thị Trấn Khánh Yên – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 47 Công Ty Dược 10 Tổ 8 Thị Trấn Khánh Yên – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Nhà Thuốc Nguyên Phong Tổ 9 Thị Trấn Khánh Yên – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 66 Công Ty Dược Minh Phú Thành Võ Lao – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Đức Thương Xã Minh Lương-Văn Bàn-Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc 24 Công Ty Dược 10 Xã Võ Lao – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Quỳnh Chinh Xã Võ Lao – Văn Bàn – Lào Cai Văn bàn LÀO CAI
Quầy Thuốc Số 51 Dược Minh Phú Thành Xã Quang Kim – Bát Xát -L ào cai Xát l LÀO CAI
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Vận Tải Việt Anh 520 Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng Huyện Bảo Yên Tỉnh Lào Cai Yên LÀO CAI