TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH Nhà Thuốc Cẩm Thạch Ki ốt số 8, Chợ Cẩm Thạch,Phường Cẩm Thạch ,Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh CẨM PHẢ QUẢNG NINH Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 44 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường…

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH
Nhà Thuốc Cẩm Thạch Ki ốt số 8, Chợ Cẩm Thạch,Phường Cẩm Thạch ,Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh CẨM PHẢ QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 44 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Nhà Thuốc Lê Hiền ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 85 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 80 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Hiệu Thuốc Vân Đồn Số 63 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 119 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 20) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 22 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 2 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thuốc Số 42 ) Số 703 ,Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Thành Sao Ki Ốt Số 4, Chơ Sato , Phường Cao Xanh,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Cao Xanh,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hạnh Loan Số 556 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà ,Thành Phố Hạ Long , Quảng Ninh Phường Hồng Hà ,Thành Phố Hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Bích Liên Ki ốt 5+6 Chợ Mông Dương, ,Phường.Mông Dương, TP.Cẩm Phả ,Quảng Ninh ,Phường.Mông Dương, TP.Cẩm phả QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 125) Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ- Huyện Ba ChẽTỉnh Quảng Ninh Ba chẽ QUẢNG NINH
Nhà thuốc Minh Huyền 68B, bái tử long Phường Cẩm Trung, Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh bái tử long Phường Cẩm Trung, Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 60) Thôn10 – Xã Hải Xuân -Thành Phố Móng Cái-Tình Quảng Ninh Cái tình QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Gia Hưng) Xã Vạn Ninh-Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Bảo Chinh 103b Hùng Vương-Phường kalong-Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC SỐ 18 Hùng Vương-Phường Kalong- Thành Phố Móng Cái- Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Mai Hoa Khu 3 Phường Hải Hòa Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC HẢI HÒA Khu 4 Phường Hải Hòa -Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC LÂM ANH Khu 5 Phường Hải Yên -Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC KIỀU THÚY Khu 8 Phường Hải Hòa – Thành Phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC SỐ 10 Khu8 – Phường Hải Hòa -Thành Phố Móng Cái- Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Cường Mai) Km12-Xã Hải Đông- Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Hải Tiền) Km13 – Xã Hải Đông-Thành Phố Móng Cái- Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 13) Km3-Phường hải yên-Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Huyền Trang) Km9-Xã Hải Đông – Thành Phố Móng cái- Tỉnh Quảng Ninh cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SÔ 17 Phường Hải Yên -Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC TIÊN PHONG Phường Ninh Dương- Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC NGA SỰ Số 20 Nguyễn Du Hoà Lạc -Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
PHÒNG KHÁM NGỌC THINH Số 377 Trần Quốc Tảng Khu4 Phường Hải Hòa Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC THÚY TOẢN Số 42 – Trần Phú – Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC DIỄM THÀ Số nhà 427 khu7 phường hải yên- Thành Phố Móng Cái- Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 12 Số12 – Phường Trần Phú-Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC THANH LUYẾN Số56 – vân Đồn -Phường Trần Phú- Thành Phố Móng Cái- Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC THÀNH HƯNG Số9 – Phường Trần Phú -Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Số 75) Thôn 8 Xã Hải Đông -Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng (Quầy Thuốc Số 35) Thôn10 – Xã Hải Xuân -Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC LINH ĐỢI Thôn10 – Xã Hải Xuân-Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Tùng Dung) Thôn9 – Xã Hải Xuân -Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc Số 15) Thôn9 – Xã Hải Xuân -Thành Phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Thanh Loan) Xã Hải Đông – Thành Phố Móng Cái -Tỉnh Quảng Ninh Cái QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Số 81 ) ki ốt chợ Cẩm Đông., Phường Cảm Đông ,TP.Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nttpcn Minh Nguyệt Chợ Coc 6, Phường Cẩm Phú ,Tp.Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Minh Nguyệt2 tổ 53,khu3, Phường Cẩm thành ,Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Viên Hồng 785 trần phú,Phường Cẩm Thủy,Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Bình Huệ Khu4,Phường Quang Hanh,Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Duyên Thùy số 384 trần phú .Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Phượng Hoàn số 8 Tân Bình Phường Cẩm Bình ,TP.Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng ( Quầy 12) tổ 4 khu7,Phường Quang Hanh,Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tâm Đức 2 tổ 4 khu Tây Sơn I , TP,Cẩm Phả ,Quảng Ninh Cẩm phả QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Ngân Hương) Số 48 Khu 5, Thị trấn Ba Chẽ- huyện Ba Chẽ – tỉnh Quảng Ninh Chẽ QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh Kiot số 7, Chợ Tiên Yên, Quảng Ninh Chợ Tiên yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc Số 61) QL18, Đông Ngũ-Thị Trấn Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Đông Ngũ-Thị Trấn Tiên Yên-Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương ( Quầy TPCN Thu Thảo 2 ) Số 12, Đường Trần Hưng Đạo,Phường Cẩm Đông, Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Đường Trần Hưng Đạo,Phường Cẩm Đông, Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Quầy Thực Phẩm Chức Năng Số 11 Số 538 Đường Cao Thắng, P. Cao Thắng.Hạ Long Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Minh Hà 344 Đường minh Hà, tổ 3 khu 1 , Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Kim Chung 603 Nguyễn Văn Cừ Phường Hồng Hà , Hạ Long, Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Huy Hà Số 188 Lê Lợi , Tổ 2 , khu 5, Phường Yết Kiêu , Hạ Long, Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc tư nhân Hương Trang Số 461 , Tổ 11, Khu 4 ,Phường Hà Lầm , Hạ Long, Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Số 66 Số 493 Tổ 5 Khu 4 Phường Hà Lầm.,Hạ Long, Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Long Kiên số 739 đường nguyễn văn cừ , Phường Hồng Hải , Hạ long, Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Bạch Mai VN Tổ 3 Khu 4B Hồng Hải .Hạ Long .Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tình Quân – tổ 1 khu 1, Phường Hà Lầm,Thành Phố Hạ Long ,Quảng Ninh Hạ long QUẢNG NINH
CTY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI NGỌC( QT THẢO ANH) 83 Lê Qúy Đôn -TT Hải Ha- Tỉnh Quảng Ninh Ha QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC THẢO ANH 83 Lê Qúy Đôn -TT Hải Ha- Tỉnh Quảng Ninh Ha QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG DƯƠNG(QT VŨ LUYẾN) THÔN 6 xã quảng minh-tt hải hà -tinh quảng ninh hà tinh QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI NGỌC(QT HỒNG NHUNG) THÔN 6 xã quảng minh-tt hải hà-tinh quảng ninh hà tinh QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC TUẤN HOÀI kiot b27 Chợ Hải Hà -Thị Trấn Hải Hà -Tình Quảng Ninh Hà tình QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC THẢO ANH 83 Lê Qúy Đôn – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Huy Mạnh) chợ chiều – Huyện Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty CPTM Dược Phẩm Nam Việt(Quầy Thuốc Nam Việt) Chợ Hải Hà- Thị Trấn Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Đạt Hạnh) Chợ quảng Long -Thị Trấn Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Thành Thủy) Chợ quảng Long- Thị Trấn Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC MINH KHANG Khu Phố 1 Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư YTế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 114) Kiốt 16 – chợ hải hà- thị trấn hải hà- tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Thanh Chương Số nhà 22 Trần Bình Trọng- Huyện Hải Hà -Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Y Đức) Số12 – trần khánh Dư -Thị Trấn Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc Số 26) Số16 -trần bình trọng- Thị Trấn Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty CPTM Dược Phẩm Nam Việt(Quầy Thuốc Số 21) Số160 – trần bình trọng Thị Trấn Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Thanh Huyền) Số190 -trần bình trọng Thị Trấn Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Lê Thúy) Số30 – trần bình trọng- Thị Trấn Hải Hà -Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc So 22) Thị Trấn Đầm HÀ- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty CPTM Và DP Nam Việt(QT Luấn Hường) Thôn 4-Xã Quảng Phong- Huyện Hải Hà-Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Thái Ngọc(Quầy Thuốc Lâm Anh) Thôn Đông- Xã Dực Yên- Huyện Đầm Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty CPTM Dược Phẩm Nam Việt(Quầy Thuốc Đức Hiền) Thôn5 chợ quảng Long -Thị Trấn Hải Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC LUẤN HƯỜNG Xã Quảng Phong- Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC THANH TÂM 1 Xã Quảng Tân – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Hoa Lê) Số12 – phan đình phùng -Huyện hải hà- tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Đầm Hà) Phố Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Đầm Hà- Huyện Đầm Hà- Tỉnh Quảng Ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Nam Việt(Quầy Thuốc Hải Mai) Thôn1 – Thị trấn hải hà tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Nhà thuốc Cường Long Số 74 Đường Kênh Liêm, Phường Cao Thắng.Hj Long ,Quảng Ninh Hj long QUẢNG NINH
Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hạ Long (Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Thanh Bình 265, khu3 ,Thị Trấn cái rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh Huyện Vân đồn QUẢNG NINH
Nhà thuốc Vương Hương Tổ 12, khu 2 .Phường Hà Trung , thành Phố Hạ Long ,Tỉnh Quảng Ninh Vietnam khu 2 .Phường Hà Trung , thành Phố Hạ Long ,Tỉnh hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Ngoc Hà A7 chung cư xanh-cột 8 , Tổ 13, khu 4 ,Phường Hồng Hà,Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh khu 4 ,Phường Hồng Hà,Thành Phố Hạ Long phường hồng hà,thành phố hạ long QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 130) Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu- huyện Bình Liêu -tỉnh Quảng Ninh Liêu QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hương Dương Khu Bình Công, Thị trấn Bình Liêu- huyện Bình Liêu- tỉnh Quảng Ninh Liêu QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 86) Khu Bình Công 2, Thị trấn Bình Liêu- huyện Bình Liêu-tỉnh Quảng Ninh Liêu QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long (Quầy Thuốc Việt Dung) Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu- huyện Bình Liêu-tỉnh Quảng Ninh Liêu QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Số 8- Công Ty TNHH Thuốc Tốt Pharma số 46 , Phường Trần Hưng Đạo,Thành Phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh Long hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Duy Nam Lương Văn Can, Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam Long quảng ninh QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hạ Long 68,phố hàng nồi, Thành Phố Hạ Long ,Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Hải Xoan Ki ốt 12,Chợ Hạ Long 1 ,Thành Phố Hạ Long ,Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Minh Phượng Ki ốt Tầng Trệt chợ Hồng Hà ,Thành Phố Hạ Long ,Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Nam Mai) số 1 Tổ 1 Khu 1 Phường Trần Hưng Đạo Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Nhân đức) số 1 Tổ 1 Khu 1 Phường Trần Hưng Đạo Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Thu Hằng) Số 1 Tổ 1 Phường Trần Hưng Đạo Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Nam Việt(Quầy Thuốc Thu Hằng) Số 36 Tổ 8 Khu 2 Phường Hồng Hải Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long (Quầy Thuốc Số 55) Số 138, Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên- Huyện Tiên Yên -Tỉnh Quảng Ninh Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên- Huyện Tiên Yên QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC TÚ ANH Khu 2 bình ngọc mong cái quảng ninh mong cái QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 62) Số62 – triều dương-Phường trần phú-Thành Phố móng cái -Tỉnhquảng ninh móng cái QUẢNG NINH
NHÀ THUỐC HÀ NỘI Khu 3 Hải Hòa – Móng Cái -Quảng Ninh Móng cái QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC TÚ ANH Số 228A – Đường Ngọc Sơn- Bình Ngọc – Móng Cái -Quảng Ninh Móng cái QUẢNG NINH
Nhà thuốc tư nhân Hà Thu .Số 237 Đường Cao Thắng, P. Cao Thắng, Hạ LOng ,Quảng Ninh P. Cao Thắng, Hạ long QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN Ngọc Hồi Khu 7, P.Nam Hoà, tx.Quảng Yên,t. Quảng Ninh P.Nam Hoà, tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Ngọc Diệp số 08, Nguyễn Du, p.Quảng Yên,tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh p.Quảng Yên,tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Hân Chinh) Tổ 3 ,Khu Minh Tiến B, Phường Cẩm Bình ,Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phả bình ,thành phố cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thanh Nhàn 2 188 bà triệu , Phường Cẩm Đông,Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phả cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hoàng Cúc. ki ốt chợ Cẩm Thạch, Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phả cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Số 39 Ki ốt Số 22,Chợ Trung Tâm, Tô Hiệu ,Phường Cẩm Bình ,Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phả hiệu ,phường cẩm bình ,thành phố cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Đức Minh 524 Trần Phú ,Phường Cẩm Thủy ,Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phả QUẢNG NINH
TPCN Thuận Trang số 732 ,km6,.Phường Cẩm Thạch,Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Thu Thủy 353-Phố Mới ,Phường Cửa Ông. Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tâm Đức 3 tổ 1 khu 5 p.mông dương.Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Lan Tuệ Số 62, Phố Trần Phú, Thị Trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà – Tỉnh Quảng Ninh Phố Trần Phú, Thị Trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược phẩm Hạ Long (Quầy thuốc số 27 ) 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược phẩm Hạ Long (Quầy thuốc Hương Lan ) 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hạ Long (Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 158 ) 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hạ Long (Quầy Thuốc Trung Loan ) 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược phẩm Hạ Long (Quầy thuốc Loan Trung ) 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược phẩm Hạ Long (Quầy thuốc Doanh Nghiệp Số 15 ) Số 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Huế Huế Số 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược phẩm Hạ Long Số 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược phẩm Hạ Long ( Nhà Thuốc Liên Long ) Số 08, Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Thưc phẩm chức năng Hương xuyên Tổ 108, Khu 6, Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Lán Bè Số 665 Lê Thánh Tông , Phường Bạch Đằng .Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Bạch Đằng .Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Khánh Linh Số 437 ,Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy ,Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Phường Bãi Cháy ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Minh Nguyệt tổ 99 khu8, Phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả ,Quảng Ninh Phường Cẩm Phú, TP.Cẩm phả QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Số 52 ) 168, Trần Phú , Phường Cẩm Tây . Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Phường Cẩm Tây . Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Số 58) 1044,Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phường Cẩm Thạch, Thành Phố Cẩm Phả cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Hoài Nam Số 367 Trần Phú, Phường Cẩm Thành , Thành Phố Cẩm Phả ,Quảng Ninh Phường Cẩm Thành , Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Lâm Đoan Số 365 Trần Phú , Phường Cẩm Thành , Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Phường Cẩm Thành , Thành Phố Cẩm Phả phố cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Mai Huyền .Số 130 Cao Xanh, Phường Cao Xanh Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Cao Xanh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Lâm Phương Số 283 đường Cao Xanh , Phường Cao Xanh Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Cao Xanh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thiện Phúc Số 293 đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Cao Xanh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Đặng Đảm Tổ 15,khu 3, Phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả ,Quảng Ninh Phường Cửa Ông, TP.Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc tư nhân Thanh Tùng Số 620 Đường Hà Lầm, Phường Hà Lầm.Hạ Long, Quảng Ninh Phường Hà Lầm.Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Long Hiền Số 270, Tổ 2, khu 4, đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Tu , Hạ Long ,Quảng Ninh Phường Hà Tu , Hạ long QUẢNG NINH
Quầy TPCN Hòa Liên Tổ 4, khu Trới 10, phường Hoành Bồ,tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh phường Hoành Bồ,tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Gia Hân Kiot 121 Chợ Hồng Hà, Phường Hồng Hà ,thành Phố Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh Phường Hồng Hà ,thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thuỳ dương số 418 , tổ 2 , khu 6 B , Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương (Quầy Thuốc DN Nam Anh ) Tổ 1 , Khu 1 , Phường Trần Hưng Đạo ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Trần Hưng Đạo ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hồng Dương (Quầy Thuốc Hồng Vân ) Tổ 1 , Khu 1 , Phường Trần Hưng Đạo ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Trần Hưng Đạo ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương (Nhà thuốc Hồng Dương ) Tổ 1 , Khu 1 , Phường Trần Hưng Đạo ,Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Phường Trần Hưng Đạo ,Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Doanh Nghiệp số 31 – Hiền Oanh Số 36 Khu đường Ngang, P.Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh Quảng yên QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tâm Đức 9 Tổ 43 khu 4 Phường Cao Thắng, Thành Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Hạ Long QUẢNG NINH
Quầy thuốc minh hiền Khu đông thịnh phường trà cổ thành phố móng cái thành phố QUẢNG NINH
Nhà thuốc DN số 6 ki ốt chợ Địa Chất , Thành Phố Cẩm Phả , Quảng Ninh Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Bảo Yến -141 khu Cao Sơn , Phường Cẩm Sơn , Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Thanh Phi ) 490 Lý Thường kiệt, Phường Cửa Ông, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Tùng Ngoan ) ki ốt chợ Bạch Đằng , Phường Cẩm Thạch , Thành Phố Cẩm Phả , Quảng Ninh Thành Phố Cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Vinh Huệ số 417, Tổ 68, , Phường Cẩm Đông , Thành Phố Cẩm Phả , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Thanh Nhàn 351 Phố Mới Phường Cửa Ông , Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Hồng Đức số 497 khu 7, P.Cưa Ông, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Doanh Nghiệp An Phương Tổ 86, Khu8 ,Phường Cửa Ông, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Số 82 Ki ốt Số 39, chợ Cẩm Đông , Phường Cẩm Đông, Thành Phố Cẩm Phả , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả QUẢNG NINH
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh ( Quầy Số 37 ) Số 2, Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Cẩm Phả QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Hương giang Ki ốt 13 Chợ Hạ Long,, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh Thành Phố Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thanh Hải Số nhà 82 – Tổ 12- Khu 12, Phường Hà Phong , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Thành Phố Hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Kim Chi Kiot 17 Chợ Hạ Long, Thành Phố Hạ Long , Quảng Ninh Thành Phố Hạ long QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TM THÁI NGOC Số 3 Tô Hiến Thành , Phường Trần Hưng , Thành Phố Hạ Long , Quảng Ninh Thành Phố Hạ long QUẢNG NINH
Công ty TNHH DP & TM Thái Ngọc ( Nhà Thuốc Đông Bắc ) Số 3 Tô Hiến Thành , Phường Trần Hưng , Thành Phố Hạ Long , Quảng Ninh Thành Phố Hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hà Trung Tổ 3 khu 1 , Phường Hà Trung , thành Phố Hạ Long ,Tỉnh Quảng Ninh , Vietnam thành Phố Hạ Long ,Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công ty CPTM & DP Nam Việt số 159 Lê Chân , Tổ 1 , Khu 2 , Phường Hồng Hà , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long hà , thành phố hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Linh Chi 251,tổ 5,khu 5, Phường bãi cháy ,, Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Minh Anh Tổ 1, Khu 7, Phường bãi cháy ,, Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
Công ty CPTM & DP Nam Việt ( Nhà Thuốc Tuấn Thủy) -Số 36 Hoàng Diệu , tổ 8 , khu 2, Phường Hồng Hải , Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long hải , thành phố hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Tùng Dinh Số 15 , Tổ 48, Khu 3, Phường Cao Xanh , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long phố hạ long QUẢNG NINH
Quầy Số 50 số 222,tổ 8 ,khu3,Phường Hùng Thắng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long phố hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Huy Hiếu Số 11, Phố Hải Phong, Tổ 3,Khu 4C , Phường Hồng Hải , Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long phường hồng hải , thành phố hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Tuệ Tĩnh Số 4 , Tổ 8 , Khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long thành phố hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Phạm Thị Hồng Oanh 105 Đường Cao Thắng, Phường Cao Thắng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Quý Kiên 330 ,Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải , Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Hồng Hà 415A,Nguyễn Văn Cừ,Phường Hồng Hà, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Thực Phẩm Chưc Năng Như Ý số 32, tổ 23, khu 3 Phường Hà Tu , Thành Phố Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Minh Trang Số 438 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải , Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Thực Phẩm Chức năng Trọng Vinh số 51 tổ 9 khu 2 phường Bãi Cháy , Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Số 27 Số 53 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Quang Minh Số nhà 328, Đường Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà thuốc tư nhân Thanh Bình Tổ 1 Khu 4, Phường Tu , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng ( Nhà Doanh Nghiệp Thuốc Số 25 – Phương Tư ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Tytnhh Dược Phẩm Bạch Đằng ( Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 3 – Nhà Thuốc Hồng Đạt ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng ( Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 36 ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Tytnhh Dược Phẩm Bạch Đằng ( Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 55 ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng ( Nhà Thuốc Số 4 ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng ( Nhà Thuốc Hưng Thịnh ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công tyTNHH dược phẩm Bạch Đằng ( Thực phẩm chức năng Khánh Linh ) Tổ 36, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Kết Nam Tổ 6 Khu 10 Phường Hồng Hải , thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh thành Phố Hạ Long QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Số 35) Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ- huyện Ba Chẽ -tỉnh Quảng Ninh, Vietnam thị trấn Ba Chẽ- huyện Ba Chẽ – quảng ninh QUẢNG NINH
Nhà thuốc Ba Chẽ Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ-huyện Ba Chẽ- tỉnh Quảng Ninh, Vietnam thị trấn Ba Chẽ-huyện Ba Chẽ- quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng (Quầy Thuốc Số 17) Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà – Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Thị Trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà – Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc Số 03) Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà-Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Thị Trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà-Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 101) Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà – Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Thị Trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà – Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Số 118) Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà- Huyện Đầm Hà -Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Thị Trấn Đầm Hà- Huyện Đầm Hà -Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng (Quầy Thuốc Số 60) Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà- Huyện Đầm Hà,Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Thị Trấn Đầm Hà- Huyện Đầm Hà,Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Cô ty TNHH Dược Phẩm Thái Ngọc(Quầy Thuốc Thu Hương) QL18, Thị Trấn Tiên Yên- Huyện Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Thị Trấn Tiên Yên- Huyện Tiên Yên-Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Mai Hiên Số Nhà 132, Tổ1, Phố Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều mạo khê, thị xã đông triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Minh Hiếu Khu Yên Lâm 1, Phường Đức Chính, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Phạm Thị Huế Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Huyền Chợ Cột Đông Triều, Phường Đông Triều, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Xuân Chợ Cột, Phường Đông Triều, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Nguyễn Văn Thuấn Số Nhà 155, Đường Nguyễn Bình, Phường Đông Triều, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Bùi Thị Huyền Số Nhà 81, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hường Thôn 9, Xã Nguyễn Huệ, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thoa Thôn Bắc Mã, Xã Bình Dương, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Thị Xã Đông Triều QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Số 29) Đông Nam-Thôn Đông Ngũ-Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Tiên yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng( Quầy Thuốc Số 45) Số 169 Lý Thường Kiệt, Tiên Yên, Quảng Ninh Tiên yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc Số 63) Số 42 Quang Trung – TT. Tiên Yên – Tiên Yên – Quảng Ninh Tiên yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng (Quầy Thuốc Số 44) Ngã 3 Yên Than, Tiên Yên Quảng Ninh Tiên yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc vũ Loan) Thị Trấn Đầm Hà- Huyện Đầm Hà -Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam Tỉnh quảng ninh QUẢNG NINH
Nhà thuốc Dương Dịu số 94, tổ 104-cầu 20- Phường CỬA ÔNG, Thành Phố Cẩm Phả ,tỉnh Quảng Ninh tổ 104-cầu 20- Phường CỬA ÔNG, Thành Phố Cẩm Phả phố cẩm phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thu Hằng 117 , tổ 7 . Phường cẩm bình , Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh tổ 7 . Phường cẩm bình , Thành Phố Cẩm Phả phả QUẢNG NINH
Nhà thuốc bình minh 288A Trưng Vương, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh Tp. Uông bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN Bích Liên Ki ốt 19 chợ Phương Đông, p.Phương Đông, tp. Uông Bí, t.Quảng NInh tp. Uông Bí t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN số 68 Ki ốt 60, tổ 8, khu Trới 10, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long bồ, tp.hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thúy Hằng Số 103, tổ 2, khu 4, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Ngọc Quỳnh số 292, Tổ 19, khu 2, p.Hà Khẩu, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
CTY CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Nhà thuốc Trường Thọ số 45, tổ 6, khu 6, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Ngân Sơn 2 Số 46, tổ 77, khu 7, p.Hà Khẩu, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Minh Tâm Só 58, tổ 1, khu 1, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thu Huyền Số 183, tổ 1, khu 4, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long , t.Quảng ninh tp.Hạ Long hạ long QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN Quỳnh Hoa An Biểu 1, xã Lê Lợi, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Trung Thành Ki ốt chợ Giếng Đáy, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 42 số 135 đường Nguyễn Trãi, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng NInh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 19 số 245 đường An Tiêm, p.Hà Khẩu, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTy CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Quầy số 45 Số 251 đường Đồng Đăng, p.Việt Hưng, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Minh Dũng số 268 Tổ 40, khu 4, p.Hà Khẩu, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN số 18 số 301 Đồng Tâm, x.Lê Lợi, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTy TNHH dược phẩm Bạch Đằng – Nhà thuốc DN số 9 Tổ 1, Khu 7, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Ngân Sơn Tỏ 2, khu 5, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Cty TNHH dược phẩm Bạch Đằng – Quầy số 32 Tổ 2, khu Trới 10, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hồng Dương – Quầy thuốc DN số 9 Tổ 2, khu Trới 10, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 92 Tổ 2, khu Trới 10, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hồng Dương – Quầy thuốc Hùng Thảo Tổ 2, khu Trới 7, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng NInh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Cty TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Quầy Hùng Yến Tổ 3, khu Trới 10, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN Gia Chi Tổ 3, khu Trới 10,phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 41 Tổ 5, khu 7, p.Việt Hưng, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 102 Tổ 5, khu Trới 8, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Quầy số 17 Tổ 54, khu 5, p.Hà Khẩu, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Cường Thái Tổ 7, khu 2, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hải Tiến Tổ 84, khu 8, p.Hà Khẩu, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long t QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hồng Dương – Quầy thuốc Thảo Hiền Ki ốt chợ Trới, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, tỉnh Quảng ninh tp.Hạ Long QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 58 Thôn 5 ,xã Quảng la, tp.hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tp.hạ Long QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 66 số 309, tổ 3, khu Trới 10, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long tp.hạ long QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm Hồng Dương – Quầy thuốc Tân Thành Nam số 48, tô 4, khu Trới 5, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long tp.hạ long QUẢNG NINH
CTY TNHH dược phẩm bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 39 số 56, tổ 4, khu Trới 5, phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, t.Quảng Ninh tp.Hạ Long tp.hạ long QUẢNG NINH
CTY CP dược vật tư y tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 100 số 150, Tổ 6, khu Trới 3, phường Hoành Bồ , tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tp.Hạ Long tp.hạ long QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 1 số 35, Tô1, khu Trới 1 ,phường Hoành Bồ, tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tp.Hạ Long tp.hạ long QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 52 số 157, Tổ 1, khu Nam Trung,p.Nam Khê, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí khê, tp.uông bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 56 Ki ốt 21,22, chợ Trung Tâm Uông Bí, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí p.quang trung, tp.uông bí QUẢNG NINH
Quầy thuốc Hạnh Đào Ki ốt 251 chợ Trung Tâm, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, t.Quảng Ninh tp.Uông Bí t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tuấn Hòa Số 192 Quang Trung, tp.Uông Bí, t.Quảng Ninh tp.Uông Bí t QUẢNG NINH
Nhà thuốc doanh nghiệp số 16 – Minh Na Số 391, Khu Đồng Minh, p.Phương Đông, tp.Uông Bí, t.Quảng Ninh tp.Uông Bí t QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 118 số 421 Liên Phương,p.Phương Đông, tp.Uông Bí, t.Quảng Ninh tp.Uông Bí t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hải Linh Bạch Đằng 1, p.Phương Nam, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Quân Hiền Đường Tuệ Tĩnh , p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Nam Anh Khu Bạch Đằng, p.Phương Nam, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN Hùng Oanh khu Dốc đỏ 2, p.Phương Đông, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thanh Vân khu Nam Trung, p.Nam Khê, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
CTY CP Dược Vật Tư Y tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 65 Ki ốt số 1 chợ Quang Trung, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
CTY CP Dược Phẩm Vật Tư Y tế Quảng Ninh – Quầy số 40 Ki ót số 2 chợ Trung Tâm TP Uông Bí,p. Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh QUảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 31 Ki ốt số 6 chợ Trung Tâm Uông Bí, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 31B Ki ốt số 6 chợ Trung Tâm Uông Bí, tp.Quang Trung, tp.Uông Bí , tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Nhà thuốc DN Hải Linh p.Nam Khê, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thành Trung Số 108 đường Quang Trung, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc bảo Tín số 115, Tuệ Tĩnh, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 107 Số 136, khu An Hải, p.Phương Nam, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hải Vân số 14 đường Nguyễn Du, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Minh Kết số 170 phố Tuệ Tĩnh, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tư Nhân Hằng Ngọc Số 171, phố Tuệ Tĩnh, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
CTY CP Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh – Hiệu Thuốc số 40 số 21 Tre Mai, P.Nam Khê, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Công ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 27 số 22 Cầu Sến, phương Đông, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Đăng Quang Số 355, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh QUảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thư Ngọc Số 403 đường Quang Trung, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Vân Hương Số 48 Trần Nhân Tông, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Quầy thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nguyễn Thuận số 53 Cầu Sến, p.Phương Đông, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Phạm Thị Luồng Số 59 đường Nguyễn Du, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Công ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 24 số 8 đường Lê Lợi, p.Vàng Danh, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Thanh Hải Số 9 đường Quang Trung, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Công ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Nhà thuốc DN số 8 – Mai Hương Tổ 2, khu 2, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Công ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Quầy thuốc Bích Thủy Tổ 22, khu 7, p.Vàng Danh, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Công ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 11 Tổ 3 A, khu 4, p.Vàng Danh, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN Hạnh Liên Tổ 6, khu 4, P.Vàng Danh, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hùng Mạnh Số 238, tổ 12 A, khu 4, p.Vàng Danh, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí tp.uông bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 55 Số 86, tổ 18A, khu 6, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí tp.uông bí QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Nhà thuốc DN số 5 Số 159, tổ 21, khu 6, p.Quang Trung, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Tâm Phúc Số 17, tô 20, khu 3, p.Trung Vương, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 64 Số 18, tổ 20, khu 3, p.Trung Vương, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Quỳnh Nhung số 183, tổ 3, khu 10, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng NInh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc thắng ngân Số 212, tổ 4, khu 4, p.Vang Danh, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Trung Linh số 276, tổ 5, khu 6, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Phương Uyên số 308, tổ 18, khu 3, p.Trưng Vương, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Quyên Quang Số 510, tổ 1, khu 11, p.Thanh Sơn, tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tp.Uông Bí uông bí QUẢNG NINH
Nhà Thuốc Chinh Hương Số 17, Trần Phú. Phường Cẩm Đông, Thành Phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh Trần Phú. Phường Cẩm Đông, Thành Phố Cẩm Phả phố cẩm phả QUẢNG NINH
công ty cổ phần Dược VTYT Quảng Ninh – Quầy thuốc số 98 Cây số 11, P.Minh Thành, tx Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hồng Dương – Quầy thuốc DN số 18 21, Nguyễn Du, p.Quảng Yên, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hùng Loan Biểu Ngi, P.Đông Mai, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 103 Khu 2, P. Phong Hải, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN số 66 Khu đường Ngang, P.Minh Thành, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 48 ki ốt Chợ Minh Thành, p.Minh Thành, tx.Quảng Yên, t.Quảng NInh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY CP Dược Vật Tư Y tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 109 Liên Hòa, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 104 Số 111 Nguyễn Bình, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN Thanh Huyên Số 215, phố Lê Lợi, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY CP Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh – Hiệu thuốc Quảng Yên Quầy số 94 Số 223, phố Lê Lợi, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY Cp Dược Vật Tư Y Tế Quảng Ninh – Quầy thuốc số 87 Số 25B, Trần Hưng Đạo,khu 2, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Nhà thuốc Đặng Quyên Số 57, Hoàng Hoa Thám, p.Quảng Yên, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY CP Dược Vật Tư Y tế Quảng Ninh – Hiệu thuốc Quảng Yên quầy số 99 Số 62, phố Lê Lợi, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Quầy thuốc Hoạt Lan Thôn 11, Sông khoai, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm thương mại Thái Ngọc – Quầy thuốc Ngọc Anh Thôn 3, xã Sông Khoai, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY CP Thương Mại & Dược Phẩm Nam Việt – Quầy thuốc
DN Phượng Hồng
Thôn 5, xã Sông Khoai, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hạ Long – Quầy thuốc DN Công Dũng thôn Cẩm Thành, x.Cẩm La, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng – Quầy thuốc DN số 7 Thôn Tân Mai, p.Đông mai, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
CTY TNHH Dược Phẩm Hồng Dương – Quầy thuốc Ngọc Bích xóm Nam, x.Liên Vị, tx.Quảng Yên, t.Quảng Ninh tx.Quảng Yên t QUẢNG NINH
Quầy TPCN số 48 Ki ốt chợ Chiều, Quang Trung, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh Uông bí QUẢNG NINH
Nhà thuốc Hưng Hà số 544 Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh Uông bí QUẢNG NINH
Công Ty CPD Vật Tư Y Tế Quảng Ninh(Quầy Thuốc Số 95) Số 44,Quang Trung, Thị Trấn Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh, Vietnam Yên quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Quầy Thuốc Số 69) Thôn Đông Hải-Huyện Tiên Yên- Quảng Ninh, Vietnam Yên quảng ninh QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Linh Huệ) Làng Đài-Thôn Đông Hải-Huyện Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Hương Lý) Phố Quang Trung-Huyện Tiên Yên -Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Số 88) Số 25 Lý Thường Kiệt-Thị Trấn Tiên Yên-Huyện Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Quỳnh Trang) Thị Trấn Tiên Yên -Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công Ty Dược Phẩm Nam Dược(Quầy Thuốc Số 22) Thị Trấn Tiên Yên -Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công TY TNHH Dược Phẩm Hồng Dương(Quầy Thuốc Vũ Oanh) Thôn Đông Ngũ-HuyệnTiên Yên- Huyện Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
QUẦY THUỐC MINH THUẬN Xã Tiên Lãng – Huyện Tiên Yên – Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng(Nhà Thuốc Tiên Yên) Số 228 Phố Thống Nhất, Thị Trấn Tiên Yên-Huyện Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninh Yên QUẢNG NINH
Công Tỵ TNHH Dược Phẩm Hạ Long(Quầy Thuốc Tiên Yên) Phố Đông Tiến 1, Thị TrấnTiên Yên-Huyện Tiên Yên-Tỉnh Quảng Ninhng Yên QUẢNG NINH