TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH DP Trần THị Hương Chợ Nam Đông GioLinh-Quảng Trị Đông giolinh QUẢNG TRỊ NT Hoàng Thị Thương 113 Lê Duẩn, Gio Linh-quảng trị Gio linh QUẢNG TRỊ DP Nguyễn THị Mai 128 Đường 2/4Kp6 TT gio linh-Quảng Trị gio linh QUẢNG TRỊ DP Dương Thị Huệ Chợ cầu…

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH
DP Trần THị Hương Chợ Nam Đông GioLinh-Quảng Trị Đông giolinh QUẢNG TRỊ
NT Hoàng Thị Thương 113 Lê Duẩn, Gio Linh-quảng trị Gio linh QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn THị Mai 128 Đường 2/4Kp6 TT gio linh-Quảng Trị gio linh QUẢNG TRỊ
DP Dương Thị Huệ Chợ cầu – Gio Linh-Quảng Trị Gio linh QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Lệ KP 5 – TT Gio Linh -Gio Linh-Quảng Trị Gio linh QUẢNG TRỊ
NT Nguyễn Thị lệ KP6 gio linh–Quảng Trị gio linh QUẢNG TRỊ
NT Trần Thị Hương Thơm 512 QL9 P3 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Tăng Thị Duyên Chợ P3 – Phường 3 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
NT Thu Hồng Chợ Phường 3- Tp Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
NT Thu Hồng Chợ Phường 3- TP Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
NT Thu Đào Chợ Phường 4- TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
NT Hồng Quân Khu Phố 11- Phường 5- TP Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
NT An Phúc Khu Phố 6- Phường 3- TP Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Thúy QL9 – Phường 3 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Bùi Thị Thanh Hà Quầy Số 38 – Chợ Phường 5 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Diệu Hương Quầy Số 54 – Chợ Phường 5 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Ánh Ngọc Số 01 Lê Hồng Phong – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Hà Số 118 Hàm Nghi – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Phạm Minh Hoành Số 135 Đường 9B – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Khoa Trang Số 158B Tôn Thất Thuyết – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Hồng Minh Số 203 Hùng Vương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Huy Hoàng Số 234 Hùng Vương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc 245 Số 245 Hùng Vương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Vương Hiền Số 247 Phan Bội Châu – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Đồng Tâm Số 272 Quốc Lộ 9 – Phường 1 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Trần Thị Như Thùy Số 441 QL9 – Phường 3 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Phương Linh Số 443 QL9 – Phường 3 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Ngô Thị Lan Số 45 Tôn Thất Thuyết – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Hoàng Hà Số 74 Nguyễn Du – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị QUẢNG TRỊ
DP Lê Thị Kiều Giang 314 Đường 2/4 – KP1 – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Trần Thị Hải Anh 79 Đường 2/4 – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Hoàng Thị Thu Mơ Chợ Cam Lộ – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
NT Đức Cường Chợ Cùa – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Phúc Thuận Chợ Cùa – Xã Cam Chính – Huyện Cam lộ – Tỉnh Quảng Trị lộ QUẢNG TRỊ
DP Lê Thị Hà Chợ Ngô Đồng Cam Lộ- Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Phan Thị Diệu Hạnh Chợ Phiên -TT Cam Lộ – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Ngô Thị Việt Hằng Chợ Phiên -TT Cam Lộ – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Lê Thị Bô Bi Nghĩa Phong – Xã Cam Nghĩa – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Lê Thị Hạnh Quầy Số 28 Chợ Phiên – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Hồ Thị Thu Quầy Thuốc Số 9 Chợ Cam Lộ – Huyện Cam lộ – Tỉnh Quảng Trị lộ QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Thúy Tân Xuân 2 – Xã Cam Thành – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Vân Xã Cam Hiếu – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Thanh Trà Xã Cam Hiếu – Huyện Cam Lộ – Tỉnh Quảng Trị Lộ QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Hải Yến Chợ Ái Tử – TT Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
DP Lê Thị Nguyệt Thu Chợ Ái Tử -TT Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
NT Nguyễn Thị Thùy Phương Chợ Ái Tử -TT Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
NT Hoàng Thị Ngọc Phước Mỹ – Xã Triệu Giang – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Thảo Tâm Số 331 Ái Tử – Huyện Trệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
DP Nguyễn Thị Thương Số 337 Lê Duẫn – TT Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
DP Hồ Thị Thu Sương Số 67 Nguyễn Hoàng – TT Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
Quầy Thuốc Số 27 TT Ái Tử – Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị Phong QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Tuấn Hà Số 62 Ngô Quyền – TP Đông Hà Quyền tp QUẢNG TRỊ
Nhà Thuốc Tuấn Hà Số 62 Ngô Quyền – TP Đông Hà Quyền tp QUẢNG TRỊ
NT Trương Thị Hà Nhi Vinh Lâm -vĩnh Linh-quảng Trị VĨNH LINH QUẢNG TRỊ
DP Cao Thị Minh Hải 49 Hùng Vương Hồ Xá Vĩnh Linh-Quảng Trị Vĩnh linh QUẢNG TRỊ
NT Bùi THị Hươmg 86 Trần PHú Hồ Xá-vĩnh linh -Quảng Trị vĩnh linh QUẢNG TRỊ
DP Trần Thị Liên QL1A – Hồ Xá Vĩnh Linh-Quảng Trị Vĩnh linh QUẢNG TRỊ
NT Nguyễn Thị Thương vĩnh lâm -vĩnh linh-Quảng Trị vĩnh linh QUẢNG TRỊ
NT Nguyễn Thị Sen Vĩnh sơn vĩnh Linh-Quảng Trị vĩnh linh QUẢNG TRỊ
Đại lý Thuốc số 48 68 Trần phú Hồ xá -vĩnh linh-quảng trị vĩnh linh QUẢNG TRỊ
NT Định Thị Thanh Phương 502 lê Duẩn Hồ xá Vĩnh Linh-quảng trị Vĩnh linh QUẢNG TRỊ
Dp Trần Hửu Quỳnh 86 Hùng Vương -TT Hồ Xá-vĩnh Linh-quảng trị vĩnh linh QUẢNG TRỊ