Huyện Bạch Thông

Tên cửa hàngĐịa chỉHuyệnTỉnh
Quầy Thuốc Tâm KhangThôn Nà Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc kanHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Vũ SinhĐội 2, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Triệu Phương LyKm 16, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 10Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 10Phố Chính, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Ngọc XuyênPhố Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc số 12Phố Ngã 3, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Nhà Thuốc Bắc HòaThị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 16Thôn Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 11Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN
Quầy Thuốc Lâm KhôiXã Quân Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc KạnHuyện Bạch ThôngBẮC CẠN