Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh Quầy ThuốcTâm Đức Thị Trấn đồi ngô- Lục Nam- Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG Quầy Thuốc Nguyễn Văn Đề Xã Nam Dương,Lục Ngạn,Bắc Gang Huyện Lục Nam BẮC GIANG Quầy Thuốc Dương Thị Lịch Ngã 3 Nghĩa Hồ,Nghĩa Hồ, Lục Ngạn Bắc Giang Huyện Lục Nam…

Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh
Quầy ThuốcTâm Đức Thị Trấn đồi ngô- Lục Nam- Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Quầy Thuốc Nguyễn Văn Đề Xã Nam Dương,Lục Ngạn,Bắc Gang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Quầy Thuốc Dương Thị Lịch Ngã 3 Nghĩa Hồ,Nghĩa Hồ, Lục Ngạn Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hiền Ngã 3 Nghĩa Hồ,Nghĩa Hồ, Lục Ngạn Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Quầy Thuốc Số Đức Quảng Số 06 Phố Đồi Ngô -Thị Trấn Đồi Ngô- Huyện Lục Nam -Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Quầy Thuốc Số 124 – Vũ Thị Mây Phố Vườn Hoa – Thị Trấn Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Mai Số 339 Phố Thanh Tân – TT Đồi Ngô – Huyện Lục Nam- Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ BLUE – Quầy Thuốc Ngọc Hường Thôn Già Khê -Thị Trấn Đồi Ngô – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam BẮC GIANG