Phủ Cừ

Phủ Cừ

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Hùng LanNgã Tư Phố Cao, Phù Cừ

03213854034

QT Tuấn AnhNgã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ

0979.016.892

QT Số 7 Bùi HoànNgã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ.

01634.567.756

TH Cô ChuyênTam Đa, Tam Đa, Phù Cừ

0985.078.053

QT Thanh ThủyHoàng Cầu, Tiên Tiến, Phù Cừ

0984.493.957

QT Hưng ThủyNgã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0972.381.304

TH Hiền ChâmNgã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0983.854.143

QT Quyết ThắngNgã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0982.879.775

TH Linh XuyếnCổng Chợ Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0944.591.692

QT Anh XuyênQuang Xá, Quang Hưng, Phù Cừ

03213.854.119

*Chú thích:
– QT: Quầy Thuốc
– TH: Tạp Hóa